Az angol mondatszerkezetekről

« Vissza a Kezdő nyelvtanhoz

1. oldal - A legfontosabb mondatszerkesztési tudnivalók

1. Minden angol mondatban van alany (a felszólító - és nyilván a hiányos - mondatokat kivéve). Nem úgy, mint a magyarban, ahol többnyire rejtett alanyt használunk. (Pl.: "Tanulok.")

minden angol mondatban van alany


2. Minden angol mondatban van valamilyen ige. Ez furcsának tűnhet, hiszen magyarul nem minden esetben teszünk a mondatba igét, pl.: "Péter éhes". Az "éhes" szó az állítmánya a mondatnak, de ez a szó egy melléknév, nem ige. Angolul ugyanez a mondat úgy hangzik, hogy "Peter is hungry". Jól látható benne az "is" (lét)ige.

minden angol mondatban van ige


3. Az angol mondatok szórendje erősen kötött, szemben a magyarral. Ez azonban valójában segítség, hiszen elég, ha tudjuk az általános szórendet, és máris tudjuk, hogyan rakjuk össze, amit mondani szeretnénk.

az angol mondatok szórendje erősen kötött


Ez az általános kijelentő szórend:

alany + állítmány + tárgy + határozó


Természetesen nem minden angol mondatban van tárgy illetve határozó, ahogyan azt később látni fogod. Egyedül az alany és az állítmány kötelező elem a mondatban. (Hiszen ezek nélkül nem beszélhetünk szabályos tőmondatról sem, lásd a fenti pontokat.)

Tárgy csak akkor szerepelhet a mondatban, ha úgynevezett tárgyas ige található az állítmányban (pl. "olvas" » mit?). Határozót pedig akkor teszünk a mondatba, ha azt akarjuk kifejezni, hogy például "mikor" vagy "hol" történik valami.

Lássunk egy konkrét példát erre a szerkezetre!

alany állítmány tárgy határozó
I read a book every evening.
Én olvasok (egy) könyvet minden este.

I read a book every evening. = Minden este könyvet olvasok. (Semleges mondat.)
I read a book every evening. = Én olvasok minden este könyvet. (Nem más.)
I read a book every evening. = Olvasok könyvet minden este. (Nem írok.)
I read a book every evening. = Könyvet olvasok minden este. (Nem újságot.)
I read a book every evening. = Minden este olvasok könyvet. (Nem délután.)

Látható, hogy az angol szórend nem változik a jelentéssel. (A fenti angol mondatok szóbeli hangsúlyban térnek el egymástól, amit aláhúzással emeltünk ki.) Az is megfigyelhető ugyanakkor, hogy a magyar mondatban a hangsúlyos elem mindig előre kerül.

2. oldal »