100 fontos szókapcsolat (collocation)

« Vissza a Szószedetekhez


Szókapcsolatok a "break" igével

break a bone = csontját töri
break a habit = felhagy egy szokással
break a promise = megszegi az ígéretét
break a record = megdönt egy rekordot
break someone's heart = összetöri valakinek a szívét
break the law = megszegi a törvényt
Példamondatok
▪ Be careful not to break a bone. = Vigyázz, nehogy eltörd valamidet!
▪ It's usually hard to break any habit. = Általában nehéz felhagyni bármilyen szokással.
▪ Have you ever broken your promise? = Megszegted valaha az ígéretedet?
▪ When did he first break the world record? = Mikor döntötte meg először a világrekordot?
▪ She broke his heart on purpose. = Szándékosan törte össze a szívét.
▪ If you break the law, you might end up in prison. = Ha megszeged a törvényt, börtönbe kerülhetsz.

Szókapcsolatok a "catch" igével

catch a cold = megfázik
catch fire = kigyullad; meggyullad
catch the bus = eléri a buszt
catch the flu = elkapja az influenzát
Példamondatok
▪ When did you last catch a cold? = Mikor fáztál meg utoljára?
▪ How did the roof catch fire? = Hogyan gyulladt ki a tető?
▪ We had to run to catch the bus. = Futnunk kellett, hogy elérjük a buszt.
▪ You are more likely to catch the flu in winter. = Nagyobb eséllyel kapod el télen az influenzát.

Szókapcsolatok a "come" igével

come to a conclusion = következtetésre jut
come to a decision = döntésre jut
come to an agreement = megállapodásra jut
come to an end = véget ér
come to life = megszületik
come to power = hatalomra kerül
come to terms with = megbékél (valamivel); belenyugszik
come up with = előáll valamivel
Példamondatok
▪ Both parties came to the same conclusion. = Mindkét fél ugyanarra a következtetésre jutott.
▪ She should come to a decision soon. = Hamarosan döntésre kellene jutnia.
▪ We finally came to an agreement. = Végre megegyeztünk.
▪ All good things come to an end sooner or later. = Minden jó dolog előbb-utóbb véget ér.
▪ I love to watch everything come to life spring. = Szeretem nézni, ahogy tavasszal minden életre kel.
▪ The new government came to power last year. = Az új kormány tavaly került hatalomra.
▪ He couldn't come to terms with being poor. = Nem tudott megbékélni azzal, hogy szegény.
▪ Who came up with this idea? = Ki állt elő ezzel az ötlettel?

Szókapcsolatok a "do" igével

do (somebody) a favor = szívességet tesz (valakinek)
do a good job = jó munkát végez
do damage = kárt okoz
do exercises = gyakorol; tornázik
do good = jót tesz
do harm = árt
do one's homework = megírja a házi feladatát
do sport = sportol
do the cooking = főz
do the housework = elvégzi a házimunkát
do the laundry = mos(sa a szennyest)
do the math = matekozik; számol
do the shopping = bevásárol
do the washing up = elmosogat
do your best = megtesz minden tőle telhetőt
Példamondatok
▪ The industry does a great deal of damage to the environment. = Az ipar nagyon károsítja a környezetet.
▪ You should do some exercises if you want to lose weight. = Tornáznod kellene, ha fogyni szeretnél.
▪ Practising with these phrases will do you good. = Az ezekkel a kifejezésekkel való gyakorlás jót fog tenni neked.
▪ Consuming too much alcohol can do you a lot of harm. = A túl sok alkoholfogyasztás sokat árthat neked.
▪ Could you do me a favor? = Megtennél nekem egy szívességet?
▪ Doing sport is both healthy and fun. = A sportolás egészséges és szórakoztató is.
▪ I will do the cooking tonight if you want. = Én fogok főzni este, ha akarod.
▪ Even today, mostly women do the housework. = Ma is többnyire nők végzik a házimunkát.
▪ I think it's high time to do the laundry. = Azt hiszem, éppen itt az ideje mosni.
▪ Do you need help in doing the math? = Kell segítség a számolásban?
▪ We did the shopping together. = Együtt vásároltunk be.
▪ Should I do the washing up? = Elmosogassak?
▪ Promise me that you will do your best. = Ígérd meg, hogy minden tőled telhetőt meg fogsz tenni.
▪ Have you done your homework yet? = Megírtad már a házi feladatodat?
▪ I think we have done a good job. = Azt hiszem, jó munkát végeztünk.

Szókapcsolatok a "get" igével

get a job = munkát szerez
get angry = mérges lesz
get divorced = elválik
get drunk = berúg
get home = hazaér
get lost = eltéved; elveszik
get married = megházasodik
get pregnant = teherbe esik
get ready = elkészül
get started = elindul
get wet = elázik
Példamondatok
▪ You need to get a job if you don't want to starve. = Állást kell szerezned, ha nem akarsz éhen halni.
▪ His wife can easily get angry. = A felesége könnyen dühbe gurul.
▪ More and more people are getting divorced these days. = Napjainkban egyre többen válnak el.
▪ How did he get drunk so quickly? = Hogyan részegedett le ilyen gyorsan?
▪ What time do you think we are going to get home? = Mit gondolsz, hánykor fogunk hazaérni?
▪ They got lost because they had no map. = Eltévedtek, mert nem volt térképük.
▪ I don't think they should get married. = Szerintem nem lenne szabad összeházasodniuk.
▪ She got pregnant with her second child a few months ago. = Néhány hónapja esett teherbe a második gyermekével.
▪ You should get ready as soon as possible. = A lehető leghamarabb el kellene készülnöd.
▪ Can we get started finally? = Kezdhetünk végre?
▪ We got wet because we had no umbrella with me. = Megáztunk, mert nem volt nálunk esernyő.

Szókapcsolatok a "go" igével

go abroad = külföldre utazik
go bald = megkopaszodik
go blind = megvakul
go crazy = megőrül
go deaf = megsüketül
go on foot = gyalog megy
Példamondatok
▪ I usually go abroad several times a year. = Általában évente többször megyek külföldre.
▪ Some men go totally bald by the age of 40. = Néhány férfi 40 éves korára teljesen megkopaszodik.
▪ They went temporarily blind because of the bright flash. = Az erős villanás miatt átmenetileg megvakultak.
▪ She would go crazy if she learned the truth. = Megőrülne, ha megtudná az igazat.
▪ You will go deaf if you always listen to such loud music. = Meg fogsz süketülni, ha mindig ilyen hangos zenét hallgatsz.
▪ We might as well go there on foot. = Akár gyalog is elmehetünk oda.

Szókapcsolatok a "have" igével

have a bath = megfürdik
have a drink = iszik egyet
have a good time = jól érzi magát
have a haircut = levágatja a haját
have a holiday = üdül
have a problem = gondja van
have a relationship (with) = kapcsolata van (valakivel)
have breakfast = reggelizik
have dinner = vacsorázik
have lunch = ebédel
Példamondatok
▪ Do you have a bath every day? = Mindennap fürdesz?
▪ Do you feel like having a drink with me? = Van kedved inni velem valamit?
▪ Is everybody having a good time? = Mindenki jól érzi magát?
▪ Has she had a haircut? = Levágatta a haját?
▪ We didn't have a holiday this year. = Idén nem voltunk üdülni.
▪ "Houston, we have a problem." = "Houston, van egy kis problémánk."
▪ She's too young to have a relationship. = Túl fiatal ahhoz, hogy kapcsolata legyen.
▪ What time are we going to have breakfast? = Mikor fogunk reggelizni?
▪ We can have dinner in half an hour. = Fél óra múlva vacsorázhatunk.
▪ Who did you have lunch with on Tuesday? = Kivel ebédeltél kedden?

Szókapcsolatok a "keep" igével

keep a promise = megtartja az ígéretét
keep a secret = titkot tart
keep animals = állatokat tart
keep calm = nyugodt marad
keep distance = távolságot tart
keep in mind = észben tart
keep in touch = kapcsolatban marad
keep one's balance = megtartja az egyensúlyát
keep pace = tartja a tempót
keep quiet = csendben marad
keep the change = megtartja a visszajárót
Példamondatok
▪ Can you keep a secret? = Tudsz titkot tartani?
▪ Farmers usually keep different kinds of animals. = A gazdák általában különféle állatokat tartanak.
▪ You must keep calm and keep learning English. = Nyugodtnak kell maradnod, és tovább kell tanulnod az angolt.
▪ Make sure to keep your distance from the fence. = Ügyelj arra, hogy tartd a távolságot a kerítéstől!
▪ He tried his best to keep his balance. = Minden erejével igyekezett megőrizni az egyensúlyát.
▪ He will keep his promise by all means. = Mindenképpen be fogja tartani az ígéretét.
▪ Let's keep in touch, shall we? = Maradjunk kapcsolatban, jó?
▪ Can you keep pace with the others? = Tudsz lépést tartani a többiekkel?
▪ Tell them to keep quiet about this. = Mondd meg nekik, hogy hallgassanak erről!
▪ They should keep this in mind. = Ezt észben kellene tartaniuk.
▪ I told the cashier to keep the change. = Mondtam a pénztárosnak, hogy tartsa meg a visszajárót.

Szókapcsolatok a "make" igével

make (a) noise = zajt csap
make a cake = süteményt/tortát süt
make a mess = rendetlenséget csinál
make a mistake = hibázik
make a phone call = telefonál
make an appointment = időpontot egyeztet
make friends = barátkozik
make love = szerelmeskedik
make money = pénzt keres
make progress = halad
make room = helyet csinál (valaminek)
make trouble = gondot okoz
Példamondatok
▪ How often does your Mom make cakes? = Anyukád milyen gyakran készít süteményt/tortát?
▪ Please, don't let your kids make a mess. = Kérlek, ne hagyd, hogy a gyerekeid rendetlenséget csináljanak!
▪ Did I make many mistakes? = Sok hibát követtem el?
▪ The neighbors were making a lot of noise. = A szomszédok nagyot zajt csaptak éppen.
▪ Am I allowed to make a phone call? = Telefonálhatok?
▪ I need to make an appointment with my dentist. = Időpontot kell egyeztetnem a fogorvosommal.
▪ He is not good at making friends. = Nem tud jól barátkozni.
▪ "Make love, not war." = "Szeretkezz, ne háborúzz!"
▪ People have to work in order to make money. = Az embereknek dolgozniuk kell, hogy pénzt keressenek.
▪ I think we have made some progress. = Azt hiszem, elértünk némi haladást.
▪ Let's make some room for the extra chairs. = Csináljunk helyet a plusz székeknek!
▪ When he was a child, he made a lot of trouble. = Gyerekkorában sok bajt okozott.

Szókapcsolatok a "pay" igével

pay a fine = büntetést fizet
pay attention = figyel
pay by credit card = kártyával fizet
pay in cash = készpénzzel fiizet
pay the bill = kifizeti a számlát
Példamondatok
▪ We will have to pay a fine if we travel without a valid ticket. = Bírságot kell fizetnünk, ha érvényes jegy nélkül utazunk.
▪ Pay attention to me, please. = Kérlek, figyelj rám!
▪ Can I pay here by credit card? = Tudok itt fizetni hitelkártyával?
▪ You can only pay in cash on the marketplace. = Csak készpénzzel lehet fizetni a piacon.
▪ Let me pay the bill. = Hadd fizessem ki a számlát!

Szókapcsolatok a "save" igével

save energy = energiát spórol
save money = pénzt spórol
save someone's life = megmenti valakinek az életét
save time = időt spórol
Példamondatok
▪ I save a lot of time by driving instead of taking the bus. = Nagyon sok időt spórolok meg azzal, hogy busz helyett autóval járok.
▪ Slow down, save your energy. = Lassíts le, spórolj az energiával!
▪ His grandfather saved many people's lives during the war. = A nagyapja sok ember életét mentette meg a háború alatt.
▪ You can save money by not eating junk food. = Pénzt takaríthatsz meg azzal, ha nem eszel egészségtelen ételeket.

Szókapcsolatok a "take" igével

take a break = szünetet tart
take a look = ránéz; pillantást vet rá
take a rest = pihen
take a seat = helyet foglal; leül
take a taxi = taxit fog
take an exam = vizsgázik
take notes = jegyzetel
take place = végbemegy
Példamondatok
▪ It's time for us to take a break. = Itt az ideje, hogy tartsunk egy kis szünetet.
▪ Can you take a look at my drawing? = Meg tudod nézni a rajzomat?
▪ Take a rest if you are feeling tired. = Pihenj, ha fáradtnak érzed magad!
▪ We were told to take our seats. = Azt mondták, hogy foglaljuk el a helyünket.
▪ Should we take a taxi home? = Taxival menjünk haza?
▪ When are you going to take your language exam? = Mikor fogod letenni nyelvvizsgát?
▪ It is highly recommended to take notes. = Nagyon ajánlott jegyzetelni.
▪ When is the wedding going to take place? = Mikor lesz az esküvő?

ELŐFIZETÉSI AKCIÓ

Most egy csomagban kínáljuk neked a Privát online tanfolyam összes gyakorlati leckéjét és a Középfokú tesztbank nevű termékünket, összesen 10 000 interaktív tesztkérdést, 63% kedvezménnyel, mindössze 10 000 Ft-ért.

Részletek »