Vonzatos igék

« Vissza a Szószedetekhez

Ha furcsán szólalnak meg vagy egyáltalán nem működnek a hangok, akkor a Chrome böngészővel nyisd meg az oldalt!

"about" vonzattal

argue about something or somebody vitatkozik valamiről vagy valakiről
ask about something or somebody kérdez valamiről vagy valakiről
boast about something kérkedik valamivel
care about something or somebody törődik valamivel vagy valakivel
complain about something or somebody panaszkodik valamiről vagy valakiről
concern oneself about something or somebody izgatja magát valami vagy valaki miatt
dream about something or somebody álmodik valamiről vagy valakiről (álmában látja)
feel something about something or somebody érez valamit valamivel vagy valakivel kapcsolatban
forget about something or somebody megfeledkezik valamiről vagy valakiről
hear about something or somebody hall valami vagy valaki (ismert) felől
joke about something or somebody viccelődik valamin vagy valakin
know about something or somebody tud valamiről vagy valakiről
laugh about something nevet valamin (múltbeli dolgon)
learn something about something or somebody tanul valamiről vagy valakiről;
megtud valamit valamiről vagy valakiről
quarrel about something or somebody veszekszik valami vagy valaki miatt
talk about something or somebody beszél valamiről vagy valakiről
tell somebody about something or somebody elmond valakinek valamit vagy beszél valakinek valakiről
think about something or somebody gondol valamire vagy valakire;
gondolkodik valamin vagy valakin
warn somebody about something or somebody figyelmeztet valakit valamire vagy valaki miatt
worry about something or somebody aggódik valami vagy valaki miatt
write about something or somebody ír valamiről vagy valakiről

"against" vonzattal

decide against something or somebody dönt valami vagy valaki ellenében
fight against something or somebody harcol valami vagy valaki ellen
insure against something biztosít valami ellen
react against something reagál valamire
warn somebody against something or somebody figyelmeztet valakit valamire vagy valaki miatt

"at" vonzattal

arrive at megérkezik valahova
excel at something kiemelkedik valamiben
guess at something találgat valamivel kapcsolatban
laugh at something or somebody nevet valamin (éppen) vagy kinevet valakit
look at something or somebody ránéz valamire vagy valakire
shout at something or somebody kiabál valaminek vagy valakivel
smile at something or somebody rámosolyog valamire vagy valakire
stare at something or somebody bámul valakit vagy valamit
wonder at something or somebody rácsodálkozik valamire vagy valakire;
csodál valamit vagy valakit

"between" vonzattal

choose between A and B választ A és B közül
distinguish between A and B különbséget tesz A és B között;
megkülönbözteti A-t B-től

"for" vonzattal

account for something felelős valamiért
apologize for something bocsánatot kér valamiért
apply for something jelentkezik valamire
arrange for something elrendez valamit
arrest somebody for something letartóztat valakit valami miatt
ask for something kér valamit
beg for something könyörög valamiért
blame somebody for something hibáztat valakit valamiért
care for something or somebody kedvel valamit vagy valakit
charge somebody for something vádol valakit valamivel (bíróságon)
exchange something for something kicserél valamit valamire
excuse somebody for something megbocsát valakinek valamiért
fight for something or somebody harcol valamiért vagy valakiért
forgive somebody for something megbocsát valakinek valamiért
hope for something remél valamit, reménykedik valamiben
long for something or somebody vágyik valamire vagy valakire
mistake A for B összekeveri A-t B-vel
pay for something fizet valamiért
praise somebody for something dicsér valakit valamiért
pray for something imádkozik valamiért
prepare for something (fel)készül valamire
provide for something gondoskodik valamiről;
felkészül valamire
provide something for somebody biztosít valamit valakinek
punish somebody for something megbüntet valakit valami miatt
search for something or somebody kutat valami vagy valaki után
stand for something áll valami helyett
substitute for something or somebody helyettesít valamit vagy valakit
thank somebody for something megköszön valakinek valamit
vote for something or somebody szavaz valamire vagy valakire
wait for something or somebody vár valamire vagy valakire
wish for something kíván valamit
work for somebody dolgozik valakinek

"from" vonzattal

benefit from something or somebody profitál valamiből vagy valakiből
borrow from somebody kölcsönvesz valakitől
come from something or somebody ered valamiből vagy valakitől
demand something from somebody követel valamit valakitől
derive something from something levezet valamit valamiből
deter from something elrettent valamitől
differ from something or somebody különbözik valamitől vagy valakitől
discourage somebody from something elveszi a kedvét valakinek valamitől
distinguish A from B megkülönbözteti A-t B-től
distract somebody from something eltereli a figyelmét valakinek valamiről
emerge from something kiemelkedik valamiből
escape from something or somebody megszökik/elmenekül valami vagy valaki elől
exclude something or somebody from something kizár valamit vagy valakit valamiből
expel somebody from something kivet valakit valamiből
hide from something or somebody rejtőzködik valami vagy valaki elől
hinder somebody from something meggátol valakit valamiben
prevent somebody from something meggátol valakit valamiben
prohibit from something eltilt valamitől
recover from something helyrejön valamiből
refrain from something tartózkodik valamitől
resign from something lemond valamiről
retire from something visszavonul valamitől
save somebody from something megment valakit valamitől
stem from something ered valamiből
suffer from something szenved valamitől

"in" vonzattal

absorb oneself in something belemerül valamibe
arrive in megérkezik valahova (város, ország)
believe in something or somebody hisz valamiben vagy valakiben
dress in something beöltözik valamibe
engage somebody in something bevon valakit valamibe
interfere in something beavatkozik valamibe
invest in something or somebody befektet valamibe vagy valakibe
involve somebody in something bevon valakit valamibe
live in something él valamiben
participate in something részt vesz valamiben
persist in something kitart valami mellett
result in something végződik valamiben
specialize in something specializálódik valamire
succeed in something sikerrel jár valamiben

"into" vonzattal

crash into something beleütközik valamibe
translate something into something lefordít valamit valamire

"of" vonzattal

accuse somebody of something vádol valakit valamivel
approve of something helyesel valamit
compose of something áll valamiből
consist of something áll valamiből
convict somebody of something elítél valakit valamiért
convince somebody of something meggyőz valakit valamiről
cure somebody of something kigyógyít valakit valamiből
disapprove of something helytelenít valamit
dream of something álmodik valamiről (vágyik rá)
get rid of something or somebody megszabadul valamitől vagy valakitől
get tired of something or somebody megun valamit vagy valamit
hear of something or somebody hall (először) valamiről vagy valakiről
remind somebody of something emlékeztet valakit valamire
suspect somebody of something gyanúsít valakit valamivel
take care of something or somebody vigyáz valamire vagy valakire
think of something or somebody gondol valamire vagy valakire

"on" vonzattal

agree on something megegyezik valamiben
base something on something alapoz valamit valamire
bet on something or somebody fogad valamire vagy valakire
blame something on somebody okol valakit valamiért
comment on something kommentál valamit
concentrate on something koncentrál valamire
congratulate somebody on something gratulál valakinek valami miatt
count on something or somebody számít valamire vagy valakire
decide on something dönt valamiben
depend on something or somebody függ valamitől vagy valakitől
elaborate on something kifejt valamit
experiment on something or somebody kísérletezik valamin vagy valakin
focus on something koncentrál valamire
insist on something ragaszkodik valamihez
operate on somebody megoperál valakit
plan on something tervez valamit
rely on something or somebody számíthat valamire vagy valakire
work on something dolgozik valamin

"to" vonzattal

add something to something hozzáad valamit valamihez
adjust to something alkalmazkodik valamihez
admit to something or somebody bevall valamit vagy valakinek (valamit)
appeal to somebody tetszik valakinek
belong to something or somebody tartozik valamihez vagy valakihez
compare to something or somebody összehasonlít valamivel vagy valakivel
confess to something or somebody bevall valamit vagy valakinek (valamit)
contribute to something hozzájárul valamihez
dedicate to somebody ajánl valakinek
devote something to something szentel valamint valaminek
drink to something iszik valamire
explain something to somebody elmagyaráz valamit valakinek
get married to somebody összeházasodik valakivel
go to megy (valahova)
lend something to somebody kölcsönad valamit valakinek
listen to something or somebody hallgat valamit vagy hallgat valakire
object to something tiltakozik valami miatt
react to something or somebody reagál valamire vagy valakire
refer to something utal valamire
relate to something or somebody átérzi a helyzetét valaminek vagy valakinek
reply to something or somebody válaszol valamire vagy valakinek
respond to something or somebody válaszol valamire vagy valakinek
see to something gondoskodik valamiről
sentence somebody to something ítél valakit valamire
speak to somebody beszél valakivel
subject somebody to something kitesz valakit valaminek
subscribe to something feliratkozik/előfizet valamire
talk to somebody beszél valakivel
travel to utazik (valahova)
turn to something or somebody fordul valamihez vagy valakihez
write to somebody ír valakinek

"with" vonzattal

agree with something or somebody egyetért valamivel vagy valakivel
argue with something or somebody vitázik valamivel vagy valakivel
begin (something) with something elkezd (valamit) valamivel
charge somebody with something (hivatalosan) megvádol valakit valamivel
collide with something or somebody összeütközik valamivel vagy valakivel
communicate with somebody kommunikál valakivel
compare A with B összehasonlítja A-t B-vel
compete with something or somebody versenyzik valamivel vagy valakivel
concern somebody with something aggaszt valakit valamivel
confuse A with B összekeveri A-t B-vel
cope with something megküzd valamivel
correspond with something or somebody megegyezik valamivel vagy valakivel VAGY levelez valakivel
cover with something letakar valamivel
disagree with something or somebody nem ért egyet valamivel vagy valakivel
discuss something with somebody megbeszél valamit valakivel
face somebody with something szembesít valakit valamivel
fight something or somebody with something harcol valamivel vagy valakivel
help somebody with something segít valakinek valamiben
interfere with something megzavar valamit
meet (with) somebody találkozik valakivel
present somebody with something megajándékoz valakit valamivel
provide somebody with something ellát valakit valamivel
quarrel with somebody veszekszik valakivel
room with somebody egy helyen lakik valakivel
share something with somebody megoszt valamit valakivel
start with something kezd valamivel
talk with somebody beszél valakivel
trust somebody with something megbíz valakit valamivel VAGY rábíz valakire valamit

Ha hiányolsz szavakat vagy kifejezéseket a fenti listából, írd meg nekünk! Szívesen kiegészítjük a szószedetet további elemekkel.

Tetszik ez a lecke? Mutasd meg a barátaidnak is!