A szókincsfejlesztő modul

1. A szókincs modul működési elve
2. Belépés a szókincs modulba
3. A szókincs modul használata
   3.1. A szószedet nézet
   3.2. Gyakorlás indítása, szűrők alkalmazása
   3.3. Gyakorlat típusok
      3.3.1. Feleletválasztós gyakorlat
      3.3.2. Beírós gyakorlat
      3.3.3. Hallás utáni gyakorlat
   3.4. A gyakorlatok végig vitele
   3.5. A Napló és a Statisztika áttekintése


1. A szókincs modul működési elve

A szókincs modul úgy működik, hogy az adott rendszerben található összes szócikkből a gyakorlatokba véletlenszerűen beválogatja az elemeket, mégpedig a felhasználó beállításainak megfelelően (lehet indítani véletlenszerű gyakorlást, illetve pontosan meg is lehet határozni, hogy mely elemek szerepeljenek a kérdéssorokban, lásd később), és a különféle típusú gyakorlások során a kérdésekre adott válaszok alapján kiszűri a már megtanult szócikkeket.

A szókincs modul az alábbi szófajokat különbözteti meg, amely megkülönböztetés a gyakorlatok során is megjelenik természetesen:

• főnevek
• névelők
• melléknevek
• egyéb szófajok (pl. határozószók, névmások, stb.)
• kifejezések (szószerkezetek, mondatok)

A gyakorlások két fő részből állnak: az első "kör" azt hivatott kideríteni, hogy az aktuálisan feldobott szócikkeket a felhasználó jól ismeri-e. Amennyiben igen - és ennek megfelelően helyes választ adott rájuk a kérdéssorban -, úgy ezek a szócikkek kapnak egy "helyes válasz" jelölést az adatbázisban, amely azért lényeges, mert három ilyen jelölés után "megtanult" státuszba kerülnek, és alapértelmezetten a rendszer már nem válogatja be őket a gyakorlásokba onnantól, így tehát idővel fogyni kezdenek a megtanulandó szócikkek.

Minden kör végén a rendszer megmutatja, hogy mely szócikkekre érkezett jó illetve rossz válasz, valamint azt is megmutatja a rossz válaszoknál, hogy mit várt volna jónak. (Azokban az esetekben, ahol elképzelhető több helyes válasz is, ilyenkor csak azt az egyet fogja kijelezni a rendszer, amire "ő gondolt", de ez nem jelenti azt, hogy szinonim választ ne fogadott volna el.)

A gyakorlás második körétől kezdődik valójában a tanulás. (A gyakorlást nem kötelező az első körnél tovább vinni, de erősen ajánlott. A gyakorlás végig vitelének tényét a Naplóban egy pipa mutatja, és külön kijelzi a rendszer a statisztikában, hogy mekkora arányban vitte végig a felhasználó a szókincs gyakorlásokat.) Minden újabb körben már csak azokat a szócikkeket dobja fel a rendszer, amelyekre az előző körben helytelen válasz érkezett vagy egyáltalán nem érkezett válasz. A gyakorlás akárhány körön keresztül tarthat.

A gyakorlások sokféleképpen részletesen testre szabhatók, így egyéni preferenciák szerint is lehet a szókincset tanulni a rendszerben. Mindenesetre javasolt minél változatosabban, minden elérhető gyakorlás típussal vegyesen gyakorolni.

2. Belépés a szókincs modulba

A szókincs modul az angolozz.hu nyelvoktató portál különböző termékeinek képzi szerves részét. Általában a SZÓKINCS menüpont alól indíthatók a szókincsfejlesztő gyakorlatok, amelynek az ikonja többnyire egy három pontot tartalmazó szövegbuborék. Ezen felül a LECKÉK menüpont alatt, a Szókincsfejlesztő leckék pontban tekinthetők meg a szócikkek úgynevezett szószedet nézetben. Itt általában csak arra van lehetőség, hogy rendezetten (szófaj szerint kategorizálva, azon belül betűrendben) áttekintsük a szócikkeket, illetve ugyanitt meg is hallgathatók azok.


A SZÓKINCS és a LECKÉK menüpont ikonja
(mobil nézetben a szövegek nem látszanak)

3. A szókincs modul használata

3.1. A szószedet nézet

A szókincs modulban fellelhető szócikkeket (amelyek megtanulása a cél) mindig át lehet tekinteni úgynevezett szószedet nézetben. Ilyenkor egy listát látunk, amelyben általában szófaj szerint (ritkább esetben valamilyen kategóriába sorolva), azon belül pedig betűrendben láthatjuk a szócikkeket egymás alá rendezve.

Ez a nézet általában a fejlécben megtalálható LECKÉK vagy SZÓSZEDET menüpont alól érhető el. (Ez termékenként eltér, de egyszerre csak az egyik lehetőség áll fent.) A LECKÉK oldalon először ki kell választanunk a Szókincsfejlesztő leckék pontot, hogy az abba a kategóriába tartozó leckéket lássuk, és az így megjelenő listából lehet kiválasztani a megjelenítendő szószedetet (egyszerre csak egyet a teljes kínálatból). Ezzel szemben a SZÓSZEDET oldalon a teljes szószedet egyben látható, cserébe itt a megjelenítés is szűrhető.


A SZÓSZEDET menüpont ikonja
(mobil nézetben a szöveg nem látszik)

Ebben a nézetben egyesével kijelzi a rendszer, hogy a szócikkek milyen "megtanultsági szinten" helyezkednek el, mégpedig úgy, hogy egy a szintnek megfelelő színű négyzetet jelenít meg előttük a listában. A színek a következők lehetnek:

szürke = még nem szerepelt a szócikk a gyakorlások egyikében sem
piros = már szerepelt, de jó válasz első körben még egyszer sem érkezett rá
narancssárga = már egyszer érkezett jó válasz erre a szócikkre első körben a gyakorlások során
citromsárga = már kétszer érkezett jó válasz a szócikkre első körben ("majdnem megtanult")
zöld = legalább háromszor jó válasz érkezett erre a szócikkre a gyakorlások első körében, azaz a szócikk már a "megtanult" kategóriába tartozik


A színek megjelenése a szószedet nézetben

Azokban a rendszerekben, ahol SZÓSZEDET oldal található, a megjelenítendő szócikkek sokrétűen szűrhetők: megtanultságuk és szófajuk alapján listázhatók, és e listák végén közvetlenül lehet gyakorlást indítani az aktuálisan megjelenített (szűrt) szócikkekkel.

Szószedet nézetben aktív gyakorlás illetve tanulás nem történik, bár a lista tetején ki/bekapcsolható a magyar fordítás. Ugyanitt arra is lehetőség nyílik, hogy egyesével meghallgassuk a szócikkek kiejtését. (Ehhez a böngészésre használt eszköznek támogatnia kell a szövegfelolvasó funkciót. Javasoljuk a Google Chrome böngésző használatát.)

TIPP: Ismerkedő célzattal célszerű az interaktív gyakorlások megkezdése előtt átnézni a gyakorlandó szócikkeket, ha van lehetőség ilyen szűrésre. (Az egyik féle rendszerben a gyakorlásra szánt konkrét lecke vagy leckék anyagát érdemes tehát átnézni, míg a másik fajta, szűrhető szószedetű rendszerben a szűrt szócikkeket a gyakorlás megkezdése előtt.)

3.2. Gyakorlás indítása, szűrők alkalmazása

Szókincs gyakorlást több helyről is lehet indítani. Elsősorban a SZÓKINCS (vagy TANULÁS) oldalról, de a SZÓSZEDET oldalon a szűrt listák aljáról is, valamint több rendszerben a főoldalon elhelyezett, színes csíkot tartalmazó, a szócikkek megtanultságát jelző ábra alól is.


A TANULÁS menüpont ikonja
(mobil nézetben a szöveg nem látszik)


A szókincs feldolgozottságát jelző ábra

Úgynevezett véletlenszerű gyakorlás esetén mindig ugyanolyan jellemzőkkel indít szókincs gyakorlást a rendszer: a még nem gyakorolt (vagy ha már nincsenek ilyen szócikkek, akkor a még nem megtanult) elemekből válogat 10 darabot a kérdéssorba, amely véletlenszerűen lesz angol-magyar vagy magyar-angol nyelvű, illetve beírós vagy feleletválasztós típusú.

Ellenkező esetben a felhasználónak kell pontosan megszabnia, hogy a gyakorlás milyen legyen. Az alábbiakat határozhatja meg:

• mely leckékből válogasson a rendszer (opcionális)
• mely szófajokba tartozó szócikkek kerüljenek bele a kérdéssorba
• mely megtanultsági szintbe (lásd az előző pontban) tartozó szócikkek kerüljenek bele a kérdéssorba
• milyen nyelven kelljen válaszolni a kérdésekre (magyarul vagy angolul)
• hány kérdésből álljon a kérdéssor (10 és 100 kérdés között)
• milyen típusú legyen a gyakorlás (feleletválasztós, beírós vagy hallás utáni)


Szókincs gyakorlás indítása

TIPP: Azt javasoljuk, hogy minél változatosabb módon történjen a gyakorlás, vagyis célszerű váltogatni a feladattípust és a nyelvet is a gyakorlások során. Erre a rendszer is ügyel, ugyanis ha a feleletválasztós feladattípus aránya átlépi a 60%-ot (az összes gyakorláshoz viszonyítva), akkor figyelmeztetést ír ki, ha pedig a 90%-ot is átlépi, akkor átmenetileg - amíg újra 60% alá nem süllyed ez az arány - le is tiltja ezt a feladattípust.

3.3. Gyakorlat típusok

3.3.1. Feleletválasztós gyakorlat
Ebben a típusban minden kérdésre három lehetséges választ kínál fel a rendszer, amelyek közül csak egy helyes. A rossz alternatívákat azonos szófajból (és opcionálisan azonos leckéből, ha az adott rendszerben van ilyen) válogatja ki.

3.3.2. Beírós gyakorlat
Ebben a típusban be kell gépelni a választ, méghozzá karakterre pontosan, tehát számít a helyesírás. Mondatok esetén (kifejezéseknél) a nagy kezdőbetű és a mondatvégi írásjel hiánya nem számít hibának, ez utóbbi alól kivétel a kérdőjel. Ha az adatbázisban a kérdéses szócikknek vannak szinonimái, akkor azokat lekérhetjük (a szócikk melletti "info" ikonra kattintva), valamint a megoldás is lehet szinonima, ha az az adatbázisban szerepel. (Pl. arra a kérdésre, hogy mi a "fa" főnév angolul, a "tree" is elfogadható válasz és a "wood" is, de a "fa (anyag)" kérdésre már csak a "wood" fogadható el.)


Szinonima kérése

3.3.3. Hallás utáni gyakorlat
Itt a "meghallgatom" gombra kattintva meghallgatható a szócikk, amelyet - amennyiben "angol"-ra van állítva a válaszadás nyelve - be kell gépelni, illetve, ha magyar választ vár a rendszer, akkor a hallott angol szócikknek a magyar fordítását kell megadnunk.


A hallás utáni gyakorlat kinézete

3.4. A gyakorlatok végig vitele

Nagyon fontos, hogy a tanulás érdekében vigyük végig a szókincs gyakorlásokat lehetőleg minden esetben!

Az alábbiakban áttekintjük, hogy a gyakorlatok kitöltésének különféle fázisaiban milyen lehetőségeink vannak.

A gyakorlat elindítása után a kérdéssor alján - a kék sávban - balra a Megszakítom gombot, jobb oldalon pedig az Átnézem és a Készen vagyok gombot láthatjuk. A Megszakítom gombra nyomva visszatérünk a SZÓKINCS vagy TANULÁS oldalra. Az Átnézem gomb megnyomására a böngésző a feladatlap tetejére ugrik, míg a Készen vagyok gomb megnyomására történik meg a feladatlap kiértékelése.

A kiértékelő oldal tetején megkapjuk a százalékos eredményünket (ne aggódjunk, ha alacsony százalékot kaptunk, hiszen a végén el fogjuk érni a 100%-ot, ha végigvisszük a gyakorlást!), alatta pedig a listát arról, hogy mely kérdésre sikerült helyesen illetve hibásan válaszolnunk. Fontos, hogy jól nézzük meg, miket rontottunk el, mert a következő körben fel kell tudnunk idézni az elrontottakat!

Ennek az oldalnak az alján a következő gombokat láthatjuk: Hasonló gyakorlás, Tovább gyakorlok és Új szókincs gyakorlás. A kék Hasonló gyakorlás gomb megnyomására egy új gyakorlás indul, azonos beállításokkal, de új szócikkekkel. A zöld színű Tovább gyakorlok gomb megnyomására a gyakorlás következő körébe jutunk (ha voltak az első körben hibás válaszaink), míg a kék Új szókincs gyakorlás gomb megnyomására a SZÓKINCS vagy TANULÁS oldalra jutunk vissza. Kattintsunk tehát a zöld gombra!


A kiértékelő oldal alja

A gyakorlás következő körében már csak azokkal a szócikkekkel találkozunk, amelyeket az előző körben elrontottunk. (Tehát egyre kevesebbel.) Fontos azonban, hogy amennyiben az adott szócikknek vannak szinonimái az adatbázisban, akkor előfordulhat, hogy már nem ugyanazt a szócikket látjuk kérdésként, mint az előző körben - erre ügyeljünk!

A gyakorlásnak akkor van vége, amikor a teszt értékelése 100%-os, vagyis amikorra már minden kérdésre helyes választ adtunk (akárhány kör után történik is ez meg). Ekkor az alábbi lehetőségek közül válogathatunk: Hasonló gyakorlás, Másik típusú gyakorlás és Új szókincs gyakorlás. A Hasonló gyakorlás gomb ugyanazt csinálja, amit fentebb írtunk már, míg a Másik típusú gyakorlás gomb megnyomására az imént gyakorolt szócikkekből indul egy másik, feleletválasztós vagy beírós gyakorlás attól függően, hogy legutóbb beírósat vagy feleletválasztósat csináltunk-e (tehát a másik fajta indul el). Ez főként úgy lehet hasznos, ha a könnyebb feleletválasztóssal indítunk, majd utána ezzel a gombbal a beírós fajtára váltunk. Az Új szókincs gyakorlás gomb a fentiekhez hasonlóan a SZÓKINCS vagy TANULÁS oldalra dob vissza minket.


A kiértékelő oldal alja 100%-nál

3.5. A Napló és a Statisztika áttekintése

A különféle angolozz.hu rendszerek (termékek) közös vonása, hogy a főoldalon van Naplójuk, amelybe a szókincsfejlesztő gyakorlások is bekerülnek. A naplóbejegyzések a feladat nyelvét, típusát és dátumát tartalmazzák, valamint egy csillag illetve egy pipa is kerülhet mögéjük, amennyiben a gyakorlat első nekifutásra 100%-os lett (ekkor jár a csillag), illetve, ha a felhasználó végigvitte a gyakorlást 100%-ig (ez utóbbi esetben jár a pipa).


A napló doboza

A Statisztika modulban - legyen az akár külön menüpont az adott rendszerben vagy csak egy része valamely menüpontnak - részletes információkat olvashat a felhasználó a saját szókincsfejlesztő gyakorlásairól, úgy mint a gyakorlások száma (feladattípus szerinti bontásban is), a feldolgozott szócikkek száma és aránya, a megtanult szócikkek száma és aránya, stb.


A statisztika doboz