Képesség kifejezése (can, could, be able to)

« Vissza a tananyagokhozJelen időben

Képességet a can illetve a be* able to módbeli segédigével fejezünk ki az angolban. Az előbbi azt jelenti, hogy valaki meg tud tenni valamit, míg az utóbbi azt, hogy képes megtenni valamit. A kettő között értelmileg elég nagy az átfedés, de alapvetően can-t használjuk.

Szerkezete:

can / be* able to + V1
be* = a létige ragozott alakja; V1 = az ige első alakja

• I can drive. = Tudok autót vezetni.
• He can cook well. = Jól tud főzni.
• Fish are able to breathe underwater. = A halak képesek a víz alatt lélegezni.

Tagadás esetén a can't illetve be* not able to alakokat használjuk.

• I can't drive. = Nem tudok autót vezetni.
• He can't cook well. = Nem tud jól főzni.
• People aren't able to breathe underwater. = Az emberek nem képesek a víz alatt lélegezni.

Múlt időben

Múlt időben azonban eltérés figyelhető meg a can múlt idejű megfelelője, a could, valamint a be* able to szerkezet múlt idejű alakja (was/were able to) között, ugyanis az előbbi egy múltbeli, de általános értelemben vett képességet, míg az utóbbi egy múltbeli, de egyszeri, egy konkrét esetben megmutatkozott képességet jelöl.

Szerkezetek:

could + V1
V1 = az ige első alakja

was/were able to + V1
V1 = az ige első alakja

• I could swim well when I was 5. = 5 éves koromban jól tudtam úszni.
• I was able to have lunch yesterday. = Tegnap meg tudtam ebédelni.

A was/were able to szerkezet helyett a managed to is használható.

managed to + V1
V1 = az ige első alakja

• I managed to have lunch yesterday. = Tegnap sikerült megebédelnem. (Tegnap meg tudtam ebédelni.)

Múlt idejű tagadás esetén nincs lényeges jelentésbeli eltérés a couldn't illetve a wasn't/weren't able to szerkezet használata között. Sőt, a didn't manage to szerkezetet is használhatjuk bármelyik helyett.

• He couldn't call me in time. = Nem tudott időben felhívni.
• He wasn't able to call me in time. = Nem tudott időben felhívni.
• He didn't manage to call me in time. = Nem tudott időben felhívni.

Jövő időben

Jövő időben használhatjuk a can segédigét jelen idejű alakjában, illetve a will be able to szerkezetet is lényeges jelentésbeli különbség nélkül.

will be able to + V1
V1 = az ige első alakja

• I can't help you tomorrow. = Holnap nem tudok segíteni.
• I won't be able to help you tomorrow. = Holnap nem tudok segíteni.

FONTOS!
Vannak olyan igék, amelyek jelen időben a can, múlt időben pedig a could segédigével szoktak jellemzően előfordulni. Ilyenek az érzékelést kifejező igék (pl. see, hear és smell) vagy a find és az understand.

• Where can I find the toilet? = Hol találom a mosdót?
• We could hear a strange noise. = Egy furcsa zajt hallottunk.
• I couldn't see anything. = Nem láttam semmit.

Az olyan szerkezetekben (pl. Present Perfect igeidő esetén, vagy used to szerkezet után állva), ahol a can alak nem használható, a be* able to szerkezet használatos, ahol is a létigét az előtte álló szerkezetnek megfelelően ragozni kell.

• I used to be able to run fast. = Régen gyorsan tudtam futni.
• He hasn't been able to tell us (yet). = Még nem tudott szólni nekünk.
• He may be able to help. = Lehet, hogy (ő) tud (fog tudni) segíteni.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!