Műveltetés (Causative)

« Vissza a Haladó mondatszerkezetekhezMi az, hogy műveltetés?

Műveltetésnek azt nevezzük, amikor egy feladatot A személy helyett - kérésre, parancsra vagy kényszerítés hatására - B személy (azaz a "művelő") végez el. Az angolban azonban a műveltetés körülményeit figyelembe véve többféleképpen lehet ezt kifejezni.

Alapvetően az alábbi három igével fejezünk ki műveltetést:

• have
• get
• make

Magyarul pedig a "-tat/tet" toldalék jelzi a műveltetést.

Alap eset

Ebben az esetben többnyire nem nevezzük meg a művelőt, csak az eredmény számít. (Bár a művelő is a mondat végére tehető egy by szerkezettel.)

Szerkezete:

have/get + tárgy + V3
V3 = az ige harmadik alakja

• I had my car repaired yesterday. = Tegnap megjavíttattam az autómat.
• When did you get your hair cut? = Mikor vágattad le a hajadat?
• We will have the house cleaned by the maid. = Ki fogjuk takaríttatni a házat a takarítónővel.

FONTOS!
Ezt a szerkezetet arra is használhatjuk, hogy azt fejezzük ki, hogy valakivel valamilyen kellemetlenség történt. Például:
• He had all his money stolen from his hotel room. = Minden pénzét ellopták a hotelszobájából. (De nem ő lopatta el!)

Megnevezett művelővel

1) amikor a művelő és az elvégzendő cselekvés kapcsolata nem ismert

Szerkezete:

have + művelő + V1
V1 = az ige első alakja

• I had Tom do my homework. = Tommal írattam meg a házi feladatomat.

2) amikor a művelő ért a feladathoz, illetve az az akarata ellen való

Szerkezete:

get + művelő + to + V1
V1 = az ige első alakja

• I got the gardener to mow the lawn. = Lenyírattam a füvet a kertésszel.
• How did you get him to apologize? = Hogyan vetted rá arra, hogy bocsánatot kérjen?

3) amikor a művelőt rákényszerítjük valamire vagy nem is munkavégzésről van szó

Szerkezete:

make + művelő + V1
V1 = az ige első alakja

• They made me draw a map of where the money was. = Rajzoltattak velem egy térképet arról, hogy hol van a pénz.
• Let's make him believe he has made a terrible mistake. = Hitessük el vele, hogy szörnyű hibát követett el!
• Why do you want to make her cry? = Miért akarod megríkatni?

Álműveltetés (= amikor nincs B személy)

Ezt a különleges szerkezetet akkor használjuk, amikor műveltető értelmű kifejezéssel élünk, miközben valójában nincs is B személy a történetben.

Szerkezete:

make + ... + V3
V3 = az ige harmadik alakja

• He can't make himself understood. = Nem tudja megértetni magát.
• You should make your voice heard. = Hallatnod kellene a hangodat.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!