Lehetőség kifejezése (may, might)

« Vissza a tananyagokhozJelen és jövő időben

A mai beszélt angol nyelvben a may és a might módbeli segédigék jelentése egyaránt az, hogy valami lehetséges ("lehet, hogy..."); eltérés alig van közöttük jelentésben. (A might valójában a may múlt idejű alakja, de ebben a jelentésben nem viselkedik a múlt idejeként!)

Szerkezetük:

may (not) + V1
V1 = az ige első alakja

might (not) + V1
V1 = az ige első alakja

• Kate may be at home. = Lehet, hogy Kate otthon van.
• They may know you. = Lehet, hogy ismernek téged.

• Kate might be at home. = Lehet, hogy Kate otthon van.
• They might know you. = Lehet, hogy ismernek téged.

FONTOS!
Semmilyen jelentésbeli különbség nincs, ha ehelyett a módbeli segédigés szerkezet helyett egyszerű cselekvő szerkezetű mondatot mondunk perhaps (= "esetleg") vagy maybe (= "talán") határozószóval. (A perhaps kifejezés mindenesetre választékosabb.)

Perhaps Kate is at home. = Lehet, hogy Kate otthon van.
Maybe they know you. = Lehet, hogy ismernek téged.

Mindkét segédigét használhatjuk jövő idő kifejezésére is. Ez utóbbi esetben (szövegkörnyezet hiányában) megfelelő, jövőre utaló időhatározót kell használnunk.

• He may come tonight. = Lehet, hogy ma este jönni fog.
• I may visit him tomorrow. = Lehet, hogy meg fogom látogatni őt holnap.

• He might come tonight. = Lehet, hogy ma este jönni fog.
• I might visit him tomorrow. = Lehet, hogy meg fogom látogatni őt holnap.

Fontos, hogy a might helyett sokszor a could is használható. Ez különösen kérdés esetén lényeges, ugyanis a lehetőséget kifejező jelentésében eldöntendő kérdés nem kezdődhet may/might módbeli segédigével, tehát ilyenkor muszáj a could-ot használni.

• John may be there. = Lehet, hogy John ott van.
• John could be there. = Lehet, hogy John ott van.

Could John be there? = Lehet, hogy John ott van?

Tagadás esetén a két segédigét a not tagadószóval tagadhatjuk.

• He may not know you. = Lehet, hogy nem ismer téged.
• They might not be at home. = Lehet, hogy nincsenek otthon.

Mindössze két esetben tér el a két alak használata: függőbeszédben a may helyett a might alakot használjuk (hiszen ez utóbbi az előbbi múlt idejű alakja), valamint valótlan feltevés esetén sem használunk may-t.

• He said he might be there. = Azt mondta, lehet, hogy ott lesz. (maymight)

• I might invite him if I knew him. = Lehet, hogy meghívnám, ha ismerném. (De nem ismerem.)

Múlt időben

Múlt időben ugyanúgy azonos jelentésű a két segédige.

Szerkezetük:

may (not) have + V3
V3 = az ige harmadik alakja

might (not) have + V3
V3 = az ige harmadik alakja

• I may have seen this film. = Lehet, hogy (már) láttam ezt a filmet.
• She may not have known about it. = Lehet, hogy nem tudott róla.
• He may have lost it. = Lehet, hogy elveszítette.

• I might have seen this film. = Lehet, hogy (már) láttam ezt a filmet.
• She might not have known about it. = Lehet, hogy nem tudott róla.
• He might have lost it. = Lehet, hogy elveszítette.

Folyamatos szerkezetben

Folyamatos szerkezettel is fejezhetünk ki lehetőséget, ám ekkor létigét is kell használnunk.

Szerkezetük:

jelen időben:
may/might (not) be + V-ing
V-ing = az ige "ing"-es alakja

múlt időben:
may/might (not) have been + V-ing
V-ing = az ige "ing"-es alakja

• She may be studying. = Lehet, hogy éppen tanul.
• He may not be watching TV. = Lehet, hogy most nem nézi a tévét.
• Tom might have been driving. = Lehet, hogy Tom éppen vezetett.
• They might not have been cooking. = Lehet, hogy éppen nem főztek.

Engedélykérésre

A may egykori jelentéséből ("szabad") annyi maradt meg mára, hogy nagyon udvariasan e kifejezéssel kérhetünk engedélyt valamire. (De szigorúan csak egyes szám első személyben!)

May I use your phone? = Használhatnám a telefonodat?
May I stay here for a while? = Itt maradhatok egy ideig?

Valójában azonban semmivel nem udvariatlanabb a may helyett can vagy could segédigét használni. Jelentésben nincs különbség a három között.

Can I use your phone? = Használhatom a telefonodat?
Could I stay here for a while? = Itt maradhatnék egy ideig?


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!