"Kell, muszáj" (must, have to, need to)

« Vissza a tananyagokhozJelen időben

A három szerkezet közül az dönti el, hogy melyik az adott esetben leginkább használatos, hogy a beszélő (nem a mondat alanya!) és a közlendő milyen kapcsolatban állnak egymással, illetve hogy a beszélő milyen felindulásból mondja azt, hogy "kell".

Szerkezetük:

must + V1
V1 = az ige első alakja

have to + V1
V1 = az ige első alakja

need to + V1
V1 = az ige első alakja

A must arra utal, hogy a beszélő a véleményét illetve akaratát nyilvánítja ki.

• I must go now because I'm busy. = Mennem kell, mert sok dolgom van.
• You must be on time next time. = Legközelebb pontosnak kell lenned. (Mert én azt mondtam.)

Ezzel szemben a have to egy olyan külső kényszert jelöl, amely a beszélőtől (és általában az alanytól is) független. (Egyes szám harmadik személyű alany esetén a have to ragozandó, tehát has to alakban használatos.)

• We have to get home by noon. = Délre muszáj hazaérnünk. (Különben nem kapunk ebédet.)
• I have to wear glasses. = Szemüveget kell viselnem. (Mert rosszul látok nélküle.)
• Everybody has to pay taxes. = Mindenkinek kötelező adót fizetnie. (Mert ez a törvény.)

FONTOS!
A magyar "muszáj" kifejezéssel csínján kell bánni, mert nem mindig az angol have to-nak, tehát egyfajta külső kényszernek a kifejezésére használatos, hanem tanácsot, erős véleményt is kifejezhet, ami a must-nak felel meg értelmileg.

• Sorry, but I have to go now. = Ne haragudj, de muszáj mennem.
• It's a great film. You must see it. = Nagyon jó film. Muszáj látnod.

A need to egy erős kényszert jelöl, amely belülről fakad, vagy egy tárgyilagos kényszerhelyzetre is utalhat.

• We need to talk right away. = Azonnal beszélnünk kell. (Nem tűr halasztást a téma.)
• You need to replace the battery. = Ki kell cserélned az akkumulátort. (Különben nem indul be az autó.)

Jelen időben, tagadásban illetve kérdésben

Tagadás esetén tovább bonyolódik a kérdés, ugyanis a must segédige tagadott alakja, a mustn't (must not) nem azt jelenti, hogy "nem kell", hanem egyenesen azt, hogy "tilos".

A must tagadása így a needn't kifejezés lesz, míg a have to tagadásának megmarad a do(es)n't have to. A need to szerkezetet szintén a needn't alakkal, illetve a do(es)n't need to kifejezéssel tagadhatjuk.

Tehát:

must-ból lesz:
needn't + V1
V1 = az ige első alakja

have to-ból lesz:
do(es)n't have to + V1
V1 = az ige első alakja

need to-ból lesz:
do(es)n't need to + V1
V1 = az ige első alakja

• You needn't come with us. = Nem kell velünk jönnöd. (Nem szükséges, de jöhetsz, ha akarsz.)
• You don't have to stay here. = Nem muszáj maradnod. (Nem kötelező, de nem biztos, hogy nem is szükséges.)
• We don't need to wait for him. = Nem kell megvárnunk. (Nem szükséges megvárnunk.)

Kérdő szerkezetben a must és a need to esetén mindössze a módbeli segédigét kell megcserélni az alannyal, ám ha a have to szerkezetre kérdezünk, akkor a tagadáshoz hasonlatosan a do segédigét kell használnunk.

Must we stay here? = Itt kell maradnunk?
Do we have to stay here? = Muszáj itt maradnunk?

Múlt időben

Múlt időben - miután a must segédigének nincs múlt idejű alakja - a három alak kettőre redukálódik. A have to-ból had to lesz (ezáltal a ragozás is elmarad), a need to-ból pedig needed to, de ez utóbbi nem annyira jellemző kifejezés. Tagadás esetén a have to-ból didn't have to lesz.

• She had to walk home. = Haza (hazáig) kellett sétálnia.
• You didn't have to go, did you? = Nem volt muszáj menned, igaz?
• Why did you have to tell him? = Miért kellett elmondanod neki?

Jövő időben

Jövő időben alapvetően a will have to kifejezést használjuk, de sokszor megengedett a jelen idejű must vagy have to használata is (ha kiderül a mondatból vagy a szövegkörnyezetből, hogy a jövőre utalunk).

• We have to meet him next week. = Jövő héten találkoznunk kell vele.
• You will have to pay for it. = Ki kell majd fizetned.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!