1. Igeidők és módbeli segédigék

(jelen, múlt, jövő és Present Perfect)

 Elméleti anyagok