A mutató mondatszerkezet

« Vissza a Kezdő nyelvtanhozWhat is this? (What's this?) = Mi ez?

Kijelentésben

Kijelentésben az alábbi szórenddel állítjuk össze a mutató szerkezetű mondatot:

mutató
névmás
létige névelő főnév
This is a pen.
Ez (van) egy toll.
This is an eraser.
Ez (van) egy radír.
This is the book.
Ez (van) a könyv.
This is my pencil.
Ez (van) az én ceruzám.

This is a pen. = Ez egy toll.
This is an eraser. = Ez egy radír.
This is the book. = Ez a könyv.
This is my pencil. = Ez az én ceruzám.


Tagadásban

Tagadás esetén a létigét a not szóval tagadjuk, amit összevontan is megtehetünk isn't alakban.

is not = isn't

mutató
névmás
tagadott
létige
névelő főnév
This is not a pen.
Ez nem (van) egy toll.
This is not an eraser.
Ez nem (van) egy radír.
This isn't the book.
Ez nem (van) a könyv.
This isn't my pencil.
Ez nem (van) az én ceruzám.

This is not a pen. = Ez nem egy toll.
This is not an eraser. = Ez nem egy radír.
This isn't the book. = Ez nem a könyv.
This isn't my pencil. = Ez nem az én ceruzám.


Kérdésben

Kérdés esetén egyszerűen megcseréljük a létigét a mutató névmással.

létige mutató
névmás
névelő főnév
Is this a pen?
(Van) ez egy toll?
Is this an eraser?
(Van) ez egy radír?
Is this the book?
(Van) ez a könyv?
Is this my pencil?
(Van) ez az én ceruzám?

Is this a pen? = Ez egy toll?
Is this an eraser? = Ez egy radír?
Is this the book? = Ez a könyv?
Is this my pencil? = Ez az én ceruzám?

Ha válaszolni szeretnénk ezekre a kérdésekre röviden, akkor azt az alábbi módon tehetjük meg:

Yes, it is. = Igen, az.
No, it isn't. = Nem, nem az.

2. oldal »