Az alábbiakban a nem cselekvést kifejező mondatszerkezetekre láthatsz meghallgatható példamondatokat, méghozzá a kategorizált A1 szókincs szócikkeinek felhasználásával.

Mutató mondatok

This is a bag. = Ez egy táska.
This is an egg. = Ez egy tojás.
This is the bed. = Ez az ágy.
This is my box. = Ez az én dobozom.
This is your car. = Ez a te autód.
This is his cat. = Ez az ő macskája.
This is her cup. = Ez az ő csészéje.
This is its ear. = Ez (ennek) a füle.
This is our day. = Ez a mi napunk.
This is their job. = Ez az ő munkájuk.
That is a bus. = Az egy busz.
That is an eye. = Az egy szem.
That is the key. = Az a kulcs.
That is my arm. = Az az én karom.
That is your dog. = Az a te kutyád.
That is his hat. = Az az ő kalapja.
That is her pet. = Az az ő háziállata.
That is its leg. = Az (annak) a lába.
That is our cow. = Az a mi tehenünk.
That is their pig. = Az az ő disznójuk.
This isn't a sea. = Ez nem egy tenger.
This isn't an exam. = Ez nem egy vizsga.
This isn't the zoo. = Ez nem az állatkert.
This isn't my tea. = Ez nem az én teám.
This isn't your ball. = Ez nem a te labdád.
This isn't his beer. = Ez nem az ő söre.
This isn't her son. = Ez nem az ő fia.
This isn't its body. = Ez nem (ennek) a teste.
This isn't our boat. = Ez nem a mi hajónk.
This isn't their café. = Ez nem az ő kávézójuk.
That isn't a bird. = Az nem egy madár.
That isn't an apple. = Az nem egy alma.
That isn't the bank. = Az nem a bank.
That isn't my book. = Az nem az én könyvem.
That isn't your cake. = Az nem a te tortád.
That isn't his coat. = Az nem az ő kabátja.
That isn't her baby. = Az nem az ő kisbabája.
That isn't its back. = Az nem (annak) a háta/hátulja.
That isn't our bush. = Az nem a mi bokrunk.
That isn't their city. = Az nem az ő városuk.
Is this a farm? = Ez egy farm?
Is this an animal? = Ez egy állat?
Is this the game? = Ez a játék?
Is this my desk? = Ez az én asztalom?
Is this your food? = Ez a te ételed?
Is this his door? = Ez az ő ajtaja?
Is this her fish? = Ez az ő hala?
Is this its foot? = Ez (ennek) a lába?
Is this our film? = Ez a mi filmünk?
Is this their flat? = Ez az ő lakásuk?
Is that a girl? = Az egy lány?
Is that an answer? = Az egy válasz?
Is that the lion? = Az az oroszlán?
Is that my hair? = Az az én hajam?
Is that your hand? = Az a kezed?
Is that his head? = Az az ő feje?
Is that her face? = Az az ő arca?
Is that its home? = Az (annak) az otthona?
Is that our meal? = Az a mi ételünk?
Is that their classroom? = Az az ő osztálytermük?
These are bars. = Ezek rácsok/kocsmák.
These are the papers. = Ezek az iratok/újságok.
These are my men. = Ezek az én embereim.
These are your dolls. = Ezek a te babáid.
These are his drums. = Ezek az ő dobjai.
These are her shoes. = Ezek az ő cipői.
These are its letters. = Ezek (ennek) a betűi/levelei.
These are our names. = Ezek a mi neveink.
These are their things. = Ezek az ő dolgaik.
Those are flies. = Azok legyek.
Those are the foxes. = Azok a rókák.
Those are my pages. = Azok az én oldalaim.
Those are your parts. = Azok a te részeid.
Those are his words. = Azok az ő szavai.
Those are her jeans . = Az az ő farmernadrágja.
Those are its teeth. = Azok (annak) a fogai.
Those are our parents. = Azok a szüleink.
Those are their movies. = Azok az ő mozifilmjeik.
These aren't cooks. = Ezek nem szakácsok.
These aren't the oranges. = Ezek nem a narancsok.
These aren't my classes. = Ezek nem az én tanóráim.
These aren't your potatoes. = Ezek nem a te krumplijaid.
These aren't his lessons. = Ezek nem az ő leckéi/tanórái.
These aren't her groups. = Ezek nem az ő csoportjai.
These aren't its moons. = Ezek nem (ennek) a holdjai.
These aren't our schools. = Ezek nem a mi iskoláink.
These aren't their players. = Ezek nem az ő játékosai.
Those aren't pigs. = Azok nem malacok.
Those aren't the lions. = Azok nem az oroszlánok.
Those aren't my pets. = Azok nem az én háziállataim.
Those aren't your sons. = Azok nem a te fiaid.
Those aren't his books. = Azok nem az ő könyvei.
Those aren't her coats. = Azok nem az ő kabátjai.
Those aren't its colors. = Azok nem (annak) a színei.
Those aren't our desks. = Azok nem a mi íróasztalaink.
Those aren't their homes. = Azok nem az ő otthonaik.
Are these faces? = Ezek arcok?
Are these the farms? = Ezek a tanyák?
Are these my cakes? = Ezek az én süteményeim?
Are these your flats? = Ezek a ti lakásaitok?
Are these his films? = Ezek az ő filmjei?
Are these her babies? = Ezek az ő kisbabái?
Are these its numbers? = Ezek (ennek) a számai?
Are these our exams? = Ezek a mi vizsgáink?
Are these their waiters? = Ezek az ő pincérei?
Are those boats? = Azok hajók?
Are those the banks? = Azok a bankok?
Are those my feet? = Azok az én lábaim (lábfejeim)?
Are those your hands? = Azok a te kezeid?
Are those his games? = Azok az ő játékai?
Are those her birds? = Azok az ő madarai?
Are those its doors? = Azok (annak) az ajtajai?
Are those our seas? = Azok a mi tengereink?
Are those their cities? = Azok az ő városaik?

Jellemző mondatok főnévvel

I am a boy. = Én egy fiú vagyok.
I am an adult. = Én egy felnőtt vagyok.
I am the driver. = Én vagyok a sofőr.
I am your friend. = Én a barátod vagyok.
I am his wife. = Én vagyok a felesége.
I am her love. = Én vagyok a szerelme.
I am their child. = Én vagyok a gyermekük.
You are a student. = Te egy diák vagy.
You are an example. = Te egy példa vagy.
You are the future . = Te vagy a jövő.
You are my brother. = Te vagy az én testvérem.
You are his waiter. = Te vagy az ő pincére.
You are her husband. = Te vagy az ő férje.
You are our teacher. = Te vagy a mi tanárunk.
You are their daughter. = Te vagy az ő lányuk.
He is a cook. = Ő egy szakács.
He is the doctor. = Ő az orvos.
He is my help . = Ő a segítségem.
He is your age. = Ő a te korodbeli.
He is her father. = Ő az ő apja.
He is our player. = Ő a mi játékosunk.
He is their star. = Ő az ő sztárjuk.
She is a woman. = Ő egy nő.
She is an owner. = Ő egy tulajdonos.
She is the waitress. = Ő a pincérnő.
She is my date. = Ő az én randevú partnerem.
She is your family. = Ő a te családod.
She is his sister. = Ő az ő húga.
She is our mother. = Ő a mi anyánk.
She is their waitress. = Ő az ő pincérnőjük.
It is a ticket. = Ez egy jegy. / Egy jegy az.
It is an address. = Ez egy cím. / Egy cím az.
It is the factory. = Ez a gyár. / A gyár az.
It is my kitchen. = Ez az én konyhám. / Az én konyhám az.
It is your street. = Ez a te utcád. / A te utcád az.
It is his problem. = Ez az ő gondja. / Az ő gondja az.
It is her biscuit. = Ez az ő keksze. / Az ő keksze az.
It is our present. = Ez a mi ajándékunk. / A mi ajándékunk az.
It is their bedroom. = Ez az ő hálószobájuk. / Az ő hálószobájuk az.
We are women. = Mi nők vagyunk.
We are the people. = Mi vagyunk az emberek (a nép).
We are your friends. = Mi a ti barátaitok vagyunk.
We are his students. = Mi vagyunk az ő tanítványai.
We are her brothers. = Mi vagyunk az ő testvérei.
We are their husbands. = Mi vagyunk az ő férjeik.
They are nationalities. = Ők nemzetiségek.
They are my group. = Ők az én csoportom.
They are your teachers. = Ők a te tanáraid.
They are his sisters. = Ők az ő testvérei.
They are her stars. = Ők az ő csillagai.
They are our wives. = Ők a mi feleségeink.

Jellemző mondatok melléknévvel

I am funny. = Vicces vagyok.
You are great. = Te nagyszerű vagy.
He is famous. = Ő híres.
She is slim. = Ő karcsú.
It is boring. = Ez unalmas.
We are ready. = Készen vagyunk.
They are tired. = Fáradtak.
I am not bored. = Nem unatkozom.
You aren't early. = Nem jöttél túl korán.
He isn't short. = Ő nem alacsony.
She isn't old. = Ő nem öreg.
It isn't dark. = Nincs sötét.
We aren't different . = Nem vagyunk különbözőek.
They aren't clever. = Nem okosak.
Am I safe? = Biztonságban vagyok?
Are you happy? = Boldog vagy?
Is he fat? = Ő kövér?
Is she excited? = Ő izgatott?
Is it cold? = Hideg van?
Are we late? = Elkéstünk?
Are they hungry? = Éhesek?

Jellemző mondatok (hely)határozói szerkezettel

I am at school. = Én iskolában vagyok.
You are in my room. = Te a szobámban vagy.
He is on the corner. = Ő a sarkon van.
She is in the street. = Ő az utcán van.
It is in the corner. = A sarokban van.
We are here. = Mi itt vagyunk.
They are at the airport. = Ők a repülőtéren vannak.
I am not at work. = Én nem vagyok munkában.
You aren't in an office. = Te nem egy irodában vagy.
He isn't on holiday. = Ő nincs szabadságon.
She isn't in the building. = Ő nincs az épületben.
It isn't on the wall. = Nincs a falon.
We aren't there. = Mi nem vagyunk ott.
They aren't at the station. = Ők nincsenek az állomáson.
Am I at home? = Otthon vagyok?
Are you in the house? = Te a házban vagy?
Is he on the floor? = Ő a földön van?
Is she in the garden? = Ő a kertben van?
Is it on the carpet? = A szőnyegen van?
Are we in the garage? = Mi a garázsban vagyunk?
Are they at the cinema? = Ők moziban vannak?

Jellemző mondatok birtokos melléknévvel

The milk is mine. = A tej az enyém.
The meat is yours. = A hús a tiéd.
The rice is his. = A rizs az övé.
The room is hers. = A szoba az övé.
The shop is ours. = A bolt a miénk.
The road is theirs. = Az út az övék.
The horses are mine. = A lovak az enyémek.
The drinks are yours. = Az italok a tieid.
The children are his. = A gyerekek az övéi.
The apples are hers. = Az almák az övéi.
The chairs are ours. = A székek a mieink.
The trees are theirs. = A fák az övéik.
This park is mine. = Ez a park az enyém.
This soup is yours. = Ez a leves a tiéd.
This taxi is his. = Ez a taxi az övé.
This tree is hers. = Ez a fa az övé.
This wine is ours. = Ez a bor a miénk.
This beach is theirs. = Ez a strand az övék.
That clock is mine. = Az az óra az enyém.
That chair is yours. = Az a szék a tiéd.
That bread is his. = Az a kenyér az övé.
That test is hers. = Az a dolgozat az övé.
That board is ours. = Az a tábla a miénk.
That town is theirs. = Az a (kis)város az övék.
These beers are mine. = Ezek a sörök az enyémek.
These tests are yours. = Ezek a tesztek a tieid.
These watches are his. = Ezek a karórák az övéi.
These dresses are hers. = Ezek a (női) ruhák az övéi.
These houses are ours. = Ezek a házak a mieink.
These mice are theirs. = Ezek az egerek az övéik.
Those fish are mine. = Azok a halak az enyémek.
Those knives are yours. = Azok a kések a tieid.
Those taxis are his. = Azok a taxik az övéi.
Those shops are hers. = Azok a boltok az övéi.
Those gardens are ours. = Azok a kertek a mieink.
Those hotels are theirs. = Azok a szállodák az övéik.
The glass isn't mine. = A pohár nem az enyém.
The drink isn't yours. = Az ital nem a tiéd.
The horse isn't his. = A ló nem az övé.
The dress isn't hers. = A (női) ruha nem az övé.
The house isn't ours. = A ház nem a miénk.
The knife isn't theirs. = A kés nem az övék.
The photos aren't mine. = A fényképek nem az enyémek.
The clocks aren't yours. = Az órák nem a tieid.
The flowers aren't his. = A virágok nem az övéi.
The biscuits aren't hers. = A kekszek nem az övéi.
The pizzas aren't ours. = A pizzák nem a mieink.
The cameras aren't theirs. = A fényképezőgépek nem az övéik.
This lunch isn't mine. = Ez az ebéd nem az enyém.
This money isn't yours. = Ez a pénz nem a tiéd.
This mouse isn't his. = Ez az egér nem az övé.
This photo isn't hers. = Ez a fénykép nem az övé.
This pizza isn't ours. = Ez a pizza nem a miénk.
This place isn't theirs. = Ez a hely nem az övék.
That plane isn't mine. = Az a repülő nem az enyém.
That plant isn't yours. = Az a növény nem a tiéd.
That plate isn't his. = Az a tányér nem az övé.
That radio isn't hers. = Az a rádió nem az övé.
That piano isn't ours. = Az a zongora nem a miénk.
That sheep isn't theirs. = Az a birka nem az övék.
These jackets aren't mine. = Ezek a kabátok nem az enyémek.
These pencils aren't yours. = Ezek a ceruzák nem a tieid.
These tickets aren't his. = Ezek a jegyek nem az övéi.
These presents aren't hers. = Ezek az ajándékok nem az övéi.
These shirts aren't ours. = Ezek az ingek nem a mieink.
These guitars aren't theirs. = Ezek a gitárok nem az övéik.
Those plates aren't mine. = Azok a tányérok nem az enyémek.
Those tomatoes aren't yours. = Azok a paradicsomok nem a tieid.
Those pictures aren't his. = Azok a képek nem az övéi.
Those skirts aren't hers. = Azok a szoknyák nem az övéi.
Those bananas aren't ours. = Azok a banánok nem a mieink.
Those cinemas aren't theirs. = Azok a mozik nem az övéik.
Is the shirt mine? = Az ing az enyém?
Is the skirt yours? = A szoknya a tiéd?
Is the sugar his? = A cukor az övé?
Is the table hers? = Az asztal az övé?
Is the watch ours? = A karóra a miénk?
Is the water theirs? = A víz az övék?
Are the animals mine? = Az állatok az enyémek?
Are the tables yours? = Az asztalok a tieid?
Are the pianos his? = A zongorák az övéi?
Are the plants hers? = A növények az övéi?
Are the radios ours? = A rádiók a mieink?
Are the planes theirs? = A repülőgépek az övéik?
Is this banana mine? = Ez a banán az enyém?
Is this butter yours? = Ez a vaj a tiéd?
Is this camera his? = Ez a kamera az övé?
Is this cheese hers? = Ez a sajt az övé?
Is this coffee ours? = Ez a kávé a miénk?
Is this dinner theirs? = Ez a vacsora az övék?
Is that e-mail mine? = Ez az e-mail az enyém?
Is that guitar yours? = Ez a gitár a tiéd?
Is that jacket his? = Ez a kabát az övé?
Is that flower hers? = Ez a virág az övé?
Is that hotel ours? = Az a szálloda a miénk?
Is that cinema theirs? = Az a mozi az övék?
Are these glasses mine? = Ezek a poharak az enyémek? / Ez a szemüveg az enyém?
Are these wines yours? = Ezek a borok a tieid?
Are these bedrooms his? = Ezek a hálószobák az övéi?
Are these balls hers? = Ezek a labdák az övéi?
Are these sheep ours? = Ezek a birkák a mieink?
Are these museums theirs? = Ezek a múzeumok az övéik?
Are those meals mine? = Azok az ételek az enyémek?
Are those students yours? = Azok a diákok a tieid?
Are those places his? = Azok a helyek az övéi?
Are those boards hers? = Azok a táblák az övéi?
Are those teachers ours? = Azok a tanárok a mieink?
Are those factories theirs? = Azok a gyárak az övéik?