A létezést kifejező mondatszerkezet

« Vissza a Kezdő nyelvtanhozValami van/nincs (valahol)


Kijelentésben

Kijelentésben a következő szórenddel állítjuk össze a létezést kifejező mondatot:

"there" létige névelő/
jelző
főnév helyhatározói
szerkezet
There is - love. -
(Ott) van - szerelem. -
There are true friends. -
(Ott) vannak igaz barátok. -
There is - something on the table.
(Ott) van - valami az asztalon.
There are a few books in the corner.
(Ott) vannak néhány könyvek a sarokban.

There is love. = Létezik szerelem.
There are true friends. = Vannak igaz barátok.
There is something on the table. = Van valami az asztalon.
There are a few books in the corner. = Van néhány könyv a sarokban.


Tagadásban

Tagadás esetén a létigét a not szóval tagadjuk, amit összevontan is megtehetünk isn't vagy aren't alakban, de nem kötelező az összevonást alkalmazni. (A beszélt nyelvben ugyanakkor az összevonás a gyakoribb.)

is not = isn't
are not = aren't

"there" tagadott
létige
névelő/
jelző
főnév helyhatározói
szerkezet
There isn't - love. -
(Ott) nem van - szerelem. -
There aren't true friends. -
(Ott) nem vannak igaz barátok. -
There isn't - anything on the table.
(Ott) nem van - semmi az asztalon.
There aren't (any) books in the corner.
(Ott) nem vannak semennyi könyvek a sarokban.

There isn't love. = Nem létezik szerelem.
There aren't true friends. = Nincsenek igaz barátok.
There isn't anything on the table. = Nincs semmi az asztalon.
There aren't (any) books in the corner. = Nincsenek könyvek a sarokban.


Kérdésben

Kérdés esetén megcseréljük a létigét a there szóval.

létige "there" névelő/
jelző
főnév helyhatározói
szerkezet
Is there - love? -
Van (ott) - szerelem? -
Are there true friends? -
Vannak (ott) igaz barátok? -
Is there - anything on the table?
Van (ott) - bármi az asztalon?
Are there (any) books in the corner?
Vannak (ott) néhány könyvek a sarokban?

Is there love? = Létezik szerelem?
Are there true friends? = Vannak igaz barátok?
Is there anything on the table? = Van valami az asztalon?
Are there (any) books in the corner? = Vannak könyvek a sarokban?

Ha válaszolni szeretnénk ezekre a kérdésekre röviden, akkor azt az alábbi módokon tehetjük meg:

Yes, there is. = Igen, van.
No, there isn't. = Nem, nincs.

Yes, there are. = Igen, vannak.
No, there aren't. = Nem, nincsenek.