Módbeli segédigék 1.

« Vissza a Kezdő nyelvtanhozAz alábbiakban a legfontosabb (egytagú) módbeli segédigéket soroljuk fel jelen vagy jövő idejű jelentéseikben.

can = tud, szabad

• She can sing beautifully. = Gyönyörűen tud énekelni.
• You can't help him. = Nem tudsz segíteni neki.
Can they eat a whole pizza? = Meg tudnak enni egy egész pizzát?
• We can stay here. = Itt maradhatunk.
• He can't enter alone. = Nem szabad egyedül bemennie.
Can I use my phone? = Használhatom a telefonomat?

must = kell, biztosan

• We must hurry. = Sietnünk kell.
• You mustn't be late. = Nem szabad elkésned.
Must I show my ticket? = Meg kell mutatnom a jegyemet?
• He must be at school now. = Biztosan iskolában van most.
• He can't be at home now. = Biztosan nincs most otthon.

may = szabad, lehet

• You may leave the room. = Kimehetsz a szobából.
• She may not drink milk. = Ő nem ihat tejet.
• He may work in a bank. = Lehet, hogy bankban dolgozik.
• They may not be here tomorrow. = Lehet, hogy holnap nem lesznek itt.

could = tudna, lehetne

• We could translate this sentence. = Le tudnánk fordítani ezt a mondatot.
• She couldn't come with us. = Nem jöhetne velünk.
Could they take us home? = Haza tudnának vinni minket?
Could I ask for some help? = Kérhetnék segítséget?

should = kellene

• You should practise more. = Többet kellene gyakorolnod.
• He shouldn't stay up late. = Nem lenne szabad sokáig ébren maradnia.
Should we call the police? = Fel kellene hívnunk a rendőrséget?
• What should I do now? = Most mit csináljak?

would = -na/-ne

• She would surely freak out. = Biztosan kiborulna.
• He wouldn't believe it. = Nem hinné el.
Would you like to sit here? = Szeretnél ideülni?

might = lehet

• He might like your present. = Lehet, hogy tetszeni fog neki az ajándékod.
• You might not know about it. = Lehet, hogy te nem tudsz erről.
Could she be a doctor? = Lehet, hogy ő orvos?