A jellemző mondatszerkezet

« Vissza a Kezdő nyelvtanhozJellemzés főnévvel

Kijelentésben

Kijelentésben az alábbi szórenddel állítjuk össze a jellemző szerkezetű, főnévvel bővített mondatot:

személyes
névmás
létige névelő főnév
I am a student.
Én vagyok egy tanuló.
He is a doctor.
ő (van) egy orvos.
We are - friends.
Mi vagyunk - barátok.
You are my boss.
Te vagy az én főnököm.

I am a student. = Tanuló vagyok.
He is a doctor. = Ő orvos.
We are friends. = Barátok vagyunk.
You are my boss. = A főnököm vagy.


Tagadásban

Tagadás esetén a létigét a not szóval tagadjuk, amit összevontan is megtehetünk isn't vagy aren't alakban, de nem kötelező az összevonást alkalmazni. (A beszélt nyelvben ugyanakkor az összevonás a gyakoribb.) Az am létige alakot nem használjuk összevontan.

is not = isn't
are not = aren't

személyes
névmás
tagadott
létige
névelő főnév
I am not a student.
Én nem vagyok egy tanuló.
He isn't a doctor.
ő nem (van) egy orvos.
We aren't - friends.
Mi nem vagyunk - barátok.
You aren't my boss.
Te nem vagy az én főnököm.

I am not a student. = Nem vagyok tanuló. / Nem tanuló vagyok.
He isn't a doctor. = Ő nem orvos.
We aren't friends. = Nem vagyunk barátok.
You aren't my boss. = Nem vagy a főnököm.


Kérdésben

Kérdés esetén egyszerűen megcseréljük a létigét a személyes névmással.

létige személyes
névmás
névelő főnév
Am I a student?
Vagyok én egy tanuló?
Is he a doctor?
(Van) ő egy orvos?
Are we - friends?
Vagyunk mi - barátok?
Are you my boss?
Vagy te az én főnököm?

Am I a student? = Tanuló vagyok?
Is he a doctor? = Ő orvos?
Are we friends? = Barátok vagyunk?
Are you my boss? = A főnököm vagy?

Ha válaszolni szeretnénk ezekre a kérdésekre röviden, akkor azt az alábbi módokon tehetjük meg:

Yes, I am. = Igen.
No, I'm not. = Nem.

Yes, you/we/they are. = Igen.
No, you/we/they aren't. = Nem.

Yes, he/she/it is. = Igen.
No, he/she/it isn't. = Nem.

2. oldal »