Rendhagyó igék listája

« Vissza a tananyagokhoz

Ha furcsán szólalnak meg vagy egyáltalán nem működnek a hangok, akkor a Chrome böngészővel nyisd meg az oldalt!

Egyalakú rendhagyó igék

1. alak 2. alak 3. alak magyarul
cost cost cost kerül valamibe
cut cut cut vág
hit hit hit üt
let let let hagy; enged
put put put tesz
set set set beállít

Kétalakú rendhagyó igék

1. alak 2. alak 3. alak magyarul
become became become válik valamivé
bring brought brought hoz
buy bought bought vásárol; vesz
build built built épít
catch caught caught elkap
come came come jön
feel felt felt érez
find found found talál
get got got szerez; hoz; jut
have had had birtokol
hear heard heard hall
hold held held tart
keep kept kept tart
lay laid laid fektet
leave left left elhagy
lead led led vezet
lose lost lost veszít
make made made készít
mean meant meant jelent
meet met met találkozik
pay paid paid fizet
read read read olvas
run ran run fut; futtat
say said said mond
sell sold sold árul; elad
send sent sent küld
sit sat sat ül
spend spent spent költ
stand stood stood áll
teach taught taught tanít
tell told told elmond
think thought thought gondol(kodik)
understand understood understood ért
win won won nyer; győz

Háromalakú rendhagyó igék

1. alak 2. alak 3. alak magyarul
begin began begun kezdődik
bite bit bitten harap; csíp
break broke broken tör; törik
choose chose chosen választ
do did done csinál; végez
draw drew drawn rajzol; húz
drink drank drunk iszik
drive drove driven vezet (autót)
eat ate eaten eszik
fall fell fallen esik
give gave given ad
grow grew grown nő; növeszt
go went gone megy
know knew known tud; ismer
lie lay lain fekszik
see saw seen lát
speak spoke spoken beszél
take took taken vesz; visz
wear wore worn visel; hord
write wrote written ír

Tetszik ez a lecke? Mutasd meg a barátaidnak is!