Rendhagyó igék listája

« Vissza a Szószedetekhez

Ha furcsán szólalnak meg vagy egyáltalán nem működnek a hangok, akkor a Chrome böngészővel nyisd meg az oldalt!

Egyalakú rendhagyó igék

1. alak 2. alak 3. alak magyarul
cost cost cost kerül valamibe
cut cut cut vág
hit hit hit üt
hurt hurt hurt fáj; bánt; sért; sebez
let let let hagy; enged
put put put tesz
set set set beállít
shut shut shut csuk; csukódik

Kétalakú rendhagyó igék

1. alak 2. alak 3. alak magyarul
beat beat beaten üt; ver; dobog
become became become válik valamivé
bring brought brought hoz
buy bought bought vásárol; vesz
build built built épít
catch caught caught elkap
come came come jön
feed fed fed etet
feel felt felt érez
fight fought fought harcol; veszekszik; verekszik
find found found talál
get got got(ten) szerez; hoz; jut
have had had birtokol
hang hung hung lóg; lógat; akaszt
hear heard heard hall
hold held held tart
keep kept kept tart
lay laid laid fektet
learn learnt/learned learnt/learned (meg)tanul; megtud
leave left left elhagy
lead led led vezet
lend lent lent kölcsönad
light lit lit gyújt
lose lost lost veszít
make made made készít
mean meant meant jelent
meet met met találkozik
pay paid paid fizet
read read read olvas
run ran run fut; futtat
say said said mond
sell sold sold árul; elad
send sent sent küld
shoot shot shot 
sit sat sat ül
sleep slept slept alszik
spend spent spent költ
stand stood stood áll
teach taught taught tanít
tell told told elmond
think thought thought gondol(kodik)
understand understood understood ért
win won won nyer; győz

Háromalakú rendhagyó igék

1. alak 2. alak 3. alak magyarul
be was/were been van [létige]
begin began begun kezdődik
bite bit bitten harap; csíp
blow blew blown fúj
break broke broken tör; törik
choose chose chosen választ
do did done csinál; végez
draw drew drawn rajzol; húz
drink drank drunk iszik
drive drove driven (autót) vezet
eat ate eaten eszik
fall fell fallen esik
forget forgot forgotten (el)felejt
fly flew flown repül; reptet; száll
give gave given ad
grow grew grown nő; növeszt
go went gone megy
hide hid hidden rejt; rejtőzik; elbújik
know knew known tud; ismer
lie lay lain fekszik
ride rode ridden lovagol; megül; hajt
ring rang rung cseng; csenget; (telefonon) hív
rise rose risen felkel; emelkedik
see saw seen lát
show showed shown mutat(kozik); látszik
sing sang sung énekel
speak spoke spoken beszél
steal stole stolen lop
swim swam swum úszik
take took taken vesz; visz
tear tore torn szakít; szakad; tép
throw threw thrown dob
wake woke woken ébred; ébreszt
wear wore worn visel; hord
write wrote written ír

Tetszik ez a lecke? Mutasd meg a barátaidnak is!