Egyszerű jelen idő

« Vissza a Kezdő nyelvtanhozEgyszerű cselekvő szerkezetet (azaz egyszerű jelen időt cselekvés kifejező igével) akkor használunk, amikor egy
• jellemző,
• szokásos,
• rendszeres,
• ismétlődő
cselekvést vagy történést akarunk kifejezni.

kijelentésben

I usually take the bus. = Általában busszal megyek.
You always eat hamburger. = Te mindig hamburgert eszel.
He (normally) reads books. = Szokott könyve(ke)t olvasni.
We rarely watch TV. = Ritkán tévézünk.
They often play chess. = ők gyakran sakkoznak.

tagadásban

Tagadás esetén "do" (illetve ragozva "does") segédigét használjuk tagadott alakban ("don't" illetve "doesn't" formában).

I don't usually take the bus. = Általában nem busszal megyek.
You don't always eat hamburger. = Te nem mindig eszel hamburgert.
He doesn't (normally) read books. = Nem szokott könyve(ke)t olvasni.
We don't rarely watch TV. = Mi nem ritkán tévézünk.
They don't often play chess. = ők nem sakkoznak gyakran.

kérdésben

Kérdő szerkezetben a "do" (illetve ragozva, egyes szám 3. személyben "does") segédigét kell az alany elé tenni.

Do I usually take the bus? = Általában busszal megyek?
Do you always eat hamburger? = Te mindig hamburgert eszel?
Does he (normally) read books? = Szokott könyve(ke)t olvasni?
Do we rarely watch TV? = Ritkán tévézünk?
Do they often play chess? = ők gyakran sakkoznak?