Birtoklás - "have" szerkezettel

« Vissza a Kezdő nyelvtanhozKijelentésben

Kijelentésben az alábbi szórenddel áll a birtoklást kifejező szerkezet:

valaki birtokol valamit
alany + "have" + tárgy

Jól láthatóan angolul egészen más szerkezettel fejezünk ki birtoklást, mint magyarul: egyrészt angolul ez egy tárgyas szerkezet (valaki birtokol valamit), másrészt létige ("be") sincs benne.

Fontos továbbá, hogy egyes szám 3. személyű ("he", "she" vagy "it") alany esetén a "have" igét ragozni kell (és így az "has" alakba kerül).

alany "have/has" tárgy
I have a dog.
Én birtoklok egy kutyát.
She has two cats.
ő birtokol két macskát.
We have a blue car.
Mi birtoklunk egy kék autót.

I have a dog. = Van egy kutyám.
She has two cats. = Két macskája van.
We have a blue car. = Van egy kék autónk. / Kék autónk van.


Tagadásban

Tagadás esetén a do not - illetve egyes szám 3. személyű alany ("he", "she" vagy "it") esetén does not - szerkezetet tesszük a "have" ige elé. (A ragozás tehát itt csak a "do" segédigét érinti - amely így "does" lesz -, a főige marad "have" alakban minden esetben!)

do not = don't
does not = doesn't

alany "don't/doesn't have" tárgy
I don't have a dog.
Én nem birtoklok egy kutyát.
She doesn't have two cats.
ő nem birtokol két macskát.
We don't have a blue car.
Mi nem birtoklunk egy kék autót.

I don't have a dog. = Nincs kutyám.
She doesn't have two cats. = Nem két macskája van. / Nincs két macskája.
We don't have a blue car. = Nincs kék autónk. / Nem kék autónk van.


Kérdésben

Kérdés esetén a "do" segédigét a mondat elejére (az alany elé) tesszük.

"do/does" alany "have" tárgy
Do you have a dog?
- Te birtokolsz egy kutyát?
Does she have two cats?
- ő birtokol két macskát?
Do they have a blue car?
- ők birtokolnak egy kék autót?

Do you have a dog? = Van kutyád?
Does she have two cats? = Két macskája van? / Van két macskája?
Do they have a blue car? = Van egy kék autójuk? / Kék autójuk van?

A fenti kérdésekre az alábbiak szerint tudunk röviden válaszolni:

Yes, I do. = Igen, van (nekem).
No, I don't. = Nem, nincs (nekem).

Yes, she does. = Igen, van neki.
No, she doesn't. = Nem, nincs neki.

Yes, they do. = Igen, van nekik.
No, they don't. = Nem, nincs nekik.

2. oldal »