Ismertető

Jegyzetünk egy nyelvtani összefoglaló, amely a legfontosabb nyelvtani szabályszerűségeket részletezi egy kezdő - vagy újrakezdő - angol nyelvtanuló számára. Az anyagban logikus sorrendben, egymásra épülve találhatók meg a nyelvtani témakörök. Ennek köszönhetően kis lépésekben, érthető összefüggésekben, valamint - és ez nagyon fontos - rendszerbe foglalva ismerkedhetsz meg az angol nyelv(tan) legfontosabb alapvetéseivel.


Betekintés (kattintással nagyítható)

Nyelvtani tekintetben a jegyzet a jelen idő témakörét járja körül, részletesen elemezve a mondatszerkezeteket. A különféle kijelentő szerkezeteken felül a felszólítással és a kérdő szerkezetekkel is foglalkozik, valamint a főneveket, névelőket és határozói szerkezeteket is feldolgozza.

A jegyzet majdnem minden leckéjéhez tartoznak írásbeli feladatok, amelyeknek a megoldásai a jegyzet végén megtalálhatók.