Ismertető

Jegyzetünk egy nyelvtani összefoglaló, amely a legfontosabb nyelvtani szabályszerűségeket részletezi egy kezdő - vagy újrakezdő - angol nyelvtanuló számára. Az anyagban logikus sorrendben, egymásra épülve találhatók meg a nyelvtani témakörök. Ennek köszönhetően kis lépésekben, érthető összefüggésekben, valamint - és ez nagyon fontos - rendszerbe foglalva ismerkedhetsz meg az angol nyelv(tan) legfontosabb alapvetéseivel.


Betekintés (kattintással nagyítható)

Nyelvtani tekintetben a jegyzet a jelen idő témakörét járja körül, részletesen elemezve a mondatszerkezeteket. A különféle kijelentő szerkezeteken felül a felszólítással és a kérdő szerkezetekkel is foglalkozik, valamint a főneveket, névelőket és határozói szerkezeteket is feldolgozza.
A jegyzet majdnem minden leckéjéhez tartoznak írásbeli feladatok, amelyeknek a megoldásai a jegyzet végén megtalálhatók.

Gondolva azokra, akik nulláról kezdik (vagy éppen újrakezdik) az online angoltanulást, és ehhez mindenképpen tanári segítségre és részletes útmutatásokra is szükségük van, megalkottuk az A1 minimál előfizetési csomagot.
Ez az előfizetési csomag a fenti jegyzetünkre épül, amelynek a tananyagait a Privát online tanfolyam nevű termékünkben elérhető online leckék segítségével lehet begyakorolni és elmélyíteni.
A csomag egy részletesen kidolgozott tanmenetet is tartalmaz, amely segít a tananyagok hatékony feldolgozásában. Összesen több mint 1000 szócikk, kereken 1200 interaktív tesztkérdés és 690 mondatnyi párbeszédes lecke található meg a csomagban.
A csomagban foglalt különféle online tananyagok lehetővé teszik a nyelvi alapok változatos és hatékony feldolgozását, a nyelvhelyesség, a szókincs, az olvasás és a hallott szövegértés területén egyaránt. Sokat segít ebben az, hogy minden angol szócikk és mondat meghallgatható az oldalon, míg a tesztkérdések mellett mindenhol megtalálhatók a megoldások és magyar fordítások is.
Ehhez kapcsolódik opcionálisan az 1, 3 vagy 6 hónapra előfizethető korlátlan online tanári segítség, amely a nyelvoktató rendszer használatára és a nyelvi kérdésekre egyaránt érvényes.
Részletek »