Visszakérdezés és rövid válaszok

« Vissza a Haladó mondatszerkezetekhezVisszakérdezés

Szemben a magyarral, ahol különféle formákban tudunk visszakérdezni ("igaz?; nem igaz?; nem?; nemde?; ugye?" - ez utóbbi ráadásul nem is csak a mondat végén állhat), az angolban az alábbi szigorú szabályok szerint állhat a visszakérdezés:

• A mondat a visszakérdezésig nem kérdés, hanem kijelentés vagy tagadás, tehát nem használunk kérdő szórendet. A mondatvégi írásjel a visszakérdezés miatt módosul kérdőjellé.
• A visszakérdezés mindig kéttagú.
• Az első tag mindig egy segédige vagy a létige, míg a második egy személyes névmás. Ha a mondat alanya nem személyes névmás, akkor azzá kell alakítanunk, míg a segédigének mindig az adott mondatszerkezetnek megfelelőnek kell lennie.
• Ha a mondat kijelentő volt, akkor a visszakérdezés tagadás lesz, ha pedig tagadó volt, akkor kijelentő módú.

• You can't cook, can you? = Ugye nem tudsz főzni?
(can'tcan)
• This is a good joke, isn't it? = Ez egy jó vicc, nem?
(thisit; isisn't, tehát this isisn't it)
• David likes cats, doesn't he? = David szereti a macskákat, igaz?
(Davidhe; likesdoesn't, tehát David likesdoesn't he)

FONTOS!
A legutóbbi példamondatban úgy viselkedik a likes ige, mintha does like szerkezet lenne, amelyből a does segédigét alakítjuk tagadott formájúvá a visszakérdezésben.

Vannak azonban az alapszabályok tekintetében kivételes, különleges esetek is:

• I am your best friend, aren't I? = Én vagyok a legjobb barátod, nem?
(I amaren't I?)
• Somebody is singing, aren't they? = Valaki éppen énekel, nem igaz?
(...body isaren't they)
• They never drink beer, do they? = Sosem isznak sört, igaz?
(A never miatt tagadásként kezeljük a főmondatot, és ezért nem tagadva kérdezünk vissza.)

Felszólító mondatok esetén is speciális szerkezetű visszakérdezéseket használunk:

• Don't lie to me, will you? = Ne hazudj nekem, megértetted?
(E-T/2 felszólítás)
• Let's go out tonight, shall we? = Menjünk el ma este valahova, jó?
(T/1 felszólítás)

Rövid válaszok

Az eldöntendő kérdésekre udvariasan nem egyszerűen igennel vagy nemmel válaszol az angol, hanem egész mondattal, azaz a yes illetve no után egy - a visszakérdezéshez hasonlatos - hiányos, alanyból és segédigéből (vagy létigéből) álló mondatszerkezetet tesznek. A segédigének a mondatszerkezetnek megfelelőnek kell lennie.

• Are you tired? = Fáradt vagy?
➝ Yes, I am. = Igen, az vagyok.
➝ No, I'm not. = Nem, nem vagyok az.
• Does he like football? = Szereti a focit?
➝ Yes, he does. = Igen, szereti.
➝ No, he doesn't. = Nem, nem szereti.
• Will you come with me? = Eljössz velem?
➝ Yes, I will. = Igen, elmegyek.
➝ No, I won't. = Nem, nem megyek.

FONTOS!
Olyan is előfordulhat indokolt esetben, hogy nem az eredeti kérdésnek megfelelő szerkezettel válaszolunk.
• When did they arrive? = Mikor érkeztek meg?
➝ They haven't (yet). = Még nem érkeztek meg.
Ebben a konkrét példában kijavítjuk a kérdezőt, tehát plusz információt nyújtunk a segédige megváltoztatásával.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!