"Régen, valaha" (used to, would)

« Vissza a tananyagokhozUsed to

Két esetben használjuk:

1.) Ha egy olyan múltbeli megállapítást teszünk, amely a jelenben már nem igaz, tehát szembeállítjuk a jelent a múlttal (értsd: valami igaz volt régebben, de már nem igaz, illetve fordítva: régen nem volt igaz, de most már az)

2.) Ha olyan múltbeli, rendszeres cselekvésről vagy történésről beszélünk, amely a jelenben már nem érvényes (tehát az 1-es pontnak is megfelel)

Magyarul többféleképpen is megfogalmazhatjuk ezt: "régen, régebben, egykor, valaha, anno".

Szerkezete kijelentésben:

used to + V1
V1 = az ige első alakja

• My uncle used to be rich. = A nagybátyám valaha gazdag volt. → Már nem az.
• He used to smoke a lot. = Régen sokat dohányzott. → Már nem dohányzik (sokat).
• We often used to go abroad. = Régebben gyakran jártunk külföldre. → Már nem járunk (gyakran).

Szerkezete tagadásban:

didn't use to + V1
V1 = az ige első alakja

• Carl didn't use to like me. = Carl régebben nem kedvelt engem. → Már kedvel.
• We didn't use to eat pasta. = Anno nem ettünk tésztát. → Már eszünk.
• I didn't use to collect stamps. = Régen nem gyűjtöttem bélyegeket. → Mostanában gyűjtök.

Szerkezete kérdésben:

did + (alany) + use to + V1
V1 = az ige első alakja

Did you use to live abroad? = Régen külföldön éltél?
• Where did he use to work? = Hol dolgozott ő régen?

Ez a szerkezet tipikusan konkrét időpontra utaló időhatározó (pl. yesterday) nélkül szokott állni, hiszen a hangsúly a múlt és a jelen közötti kontraszton van, ám ez alól kivételt jelentenek az olyan időhatározók, amelyek már elmúlt időszakokra vonatkoznak.

• He used to be fat when he was a child. = Gyerekkorában kövér volt.

Ez utóbbi mondat egyszerű múlt időben is értelmes, hiszen a "gyerekkorában" kifejezés egyértelművé teszi, hogy az illető már nem gyerek.

• He was fat when he was a child. = Gyerekkorában kövér volt.

Would

Ha múltbeli gyakoriságot - például valakinek a jellemző szokását - szeretnénk kifejezni, akkor a used to helyett a would módbeli segédigét is használhatjuk. A legfontosabb különbség a kettő között, hogy a would-os kifejezés használata esetén a múltbeli rendszerességen van a hangsúly, és nem hasonlítjuk azt a jelenhez (mint a used to esetén).

Szerkezete:

would + V1
V1 = az ige első alakja

• When she was a child, she would often play hide and seek. = Amikor gyerek volt, gyakran bújócskázott. → Nem tudjuk, hogy manapság bújócskázik-e még.

• He would always walk out of the room whenever he became angry.= Mindig kiment a szobából, amikor mérges lett. → Lehet, hogy még mindig él ez a szokása.

FONTOS!
Nem minden esetben használható a would-os szerkezet a used to helyett. Ha például sem a mondatban, sem a szövegkörnyezetben nincs olyan időhatározó, amely egyértelműen a múltba teszi a történést, akkor nem haszálható. Nem használjuk továbbá létigés és statikus igés szerkezetekben sem.

He would go to school. = Iskolába járt.
We would have a dog. = Volt egy kutyánk.
She would be thinner. = Karcsúbb volt.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!