"Szabad, nem szabad" (can, may, mustn't)

« Vissza a tananyagokhozKijelentésben és kérdésben ("szabad")

Alapvetően a can módbeli segédigével fejezhetjük ki azt, hogy valamit meg szabad tenni. A formális (azaz hivatalos nyelvezetű) angolban, illetve szakszövegekben azonban a may módbeli segédigével is kifejezhetjük ugyanezt.

Szerkezete:

can/may + V1
V1 = az ige első alakja

• You can stay here if you want. = Itt maradhatsz, ha akarsz.
Can I smoke here? = Rágyújthatok itt?

Ugyanez may segédigével, azonos jelentések mellett:

• You may stay here if you want. = Itt maradhatsz, ha akarsz.
May I smoke here? = Rágyújthatok itt?

Tagadásban ("nem szabad" illetve "tilos")

Tiltást a can't (= cannot), illetve a mustn't (= must not) szerkezettel fejezhetünk ki. Gyakorlatilag nincs eltérés a kettő között jelentésben. Formális szövegkörnyezetben a may not szerkezet is használható ugyanerre a célra.

Szerkezete:

can't/mustn't/may not + V1
V1 = az ige első alakja

• You can't use your phone here. = Itt nem szabad telefonálni.
• You mustn't eat in the room. = Tilos enni a teremben.
• You may not use a dictionary. = Nem használhatsz szótárat.

FONTOS!
Amint azt a fenti példákból is láthatod, a you alannyal általánosítani is lehet. Ilyenkor tehát az, hogy valamit (nem) szabad megtenni, nem csak annak szól, akinek mondják, hanem mindenkire vonatkozik.

Egyéb szerkezetek

Tiltást vagy engedélyt azonban további szerkezetekkel is ki lehet fejezni:

• It is allowed to park here. = Itt szabad parkolni.
• You are allowed to park here. = Itt szabad parkolni.

• It is not allowed to park here. = Itt nem szabad parkolni.
• You are not allowed to park here. = Nem parkolhatsz ide.
• You are not supposed to park here. = Nem szabad itt parkolni.
• It is not permitted to park here. = Itt nem engedélyezett parkolni.
• You are not permitted to park here. = Tilos ide parkolni.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!