Present Perfect 1. (alapok)

« Vissza a Haladó igeidőkhözBevezető gondolatok

Ez az egyik legkritikusabb témakör, nem csak az igeidők, hanem általában az angol nyelvtan berkein belül. Kritikus egyrészt azért, mert nem "csak" egy (pontosabban kettő, hiszen a folyamatos szerkezet külön igeidő) igeidőről van itt szó, hanem az angol nyelv egyik fontos szerkezetéről, amelyet más esetekben is használ múlt idő kifejezésére (pl. a módbeli segédigéknél, lásd a should múlt idejű alakja: should have). Másrészt azért kiemelkedő fontosságú, mert egy különösen nehéz témakör sok angolul tanuló számára, ezen belül a legtöbb magyar anyanyelvű számára. Ennek az oka minden bizonnyal az, hogy nem kellő alapossággal tanulnak erről, aminek következtében végül rosszul rögződik az egész téma, illetve a bizonytalanság miatt sokan nem is merik használni, hanem - helytelenül - más igeidőkkel helyettesítik.

Alapvető tudnivalók a Present Perfect-ről

Az alapelv nagyon egyszerű: azokban az esetekben használunk Present Perfect igeidőt, amikor a mondandónk egyszerre utal a jelenre és a múltra is. Ez úgy értendő, hogy míg a múlt idővel lezárult eseményeket ("történelmi tényeket") fejezünk ki, míg jelen idővel értelemszerűen jelenbeli (vagy teljesen általános) cselekvésekről vagy történésekről beszélünk, egy űr tátong a két "idősík" között, amit a Present Perfect hidal át.

Hadd világítsuk ezt meg néhány pofonegyszerű mondattal:

I am at home. = Otthon vagyok. (jelen idő)
I was at home yesterday. = Tegnap otthon voltam. (múlt idő)
→ I have been at home since yesterday. = Tegnap óta otthon vagyok. (Present Perfect)

Jól látható, hogy a Present Perfect igeidejű mondat magyarul jelen időben áll. (Aminek elég nyilvánvaló a magyarázata: nincs több igeidő, amit használhatnánk, hiszen múlt időnek fordítva múlt idejű értelme lenne a mondatnak, de az "óta" időhatározó és a jelen idő kombinációja egyértelművé teszi a mondat jelentését.) Ez pedig maga a fő probléma ezzel az igeidővel: a puszta fordítás nem segít meglátni a különbséget a jelen idő ("otthon vagyok") és a Present Perfect (szintén "otthon vagyok") között. A megoldás: figyeljük a szövegkörnyezetet és az időhatározókat!

Ha túllépünk az alapelven, akkor azt láthatjuk, hogy általában két jól körülhatárolható esetben szoktuk használni a Present Perfect-et:

(1) ha egy múltban lezárult, ám (a közlendőnk szempontjából) a jelenre hatással lévő eseményről beszélünk (ez általában egyszerű Present Perfect)
(2) ha egy múltban kezdődött, de a jelenben is tartó eseményről beszélünk (ez pedig többnyire folyamatos Present Perfect szokott lenni)

Az egyszerű Present Perfect szerkezete:

have/has + V3
V3 = az ige harmadik alakja

• Ben has lost his pen. = Ben elveszítette a tollát. (És még mindig nem találta meg.)
• The store has closed. = Bezárt a bolt. (Most nincs nyitva.)
• They have travelled to Berlin. = Elutaztak Berlinbe. (És még nem jöttek vissza onnan.)

A fenti példákból (és a mögöttük álló magyarázatokból) jól érzékelhető, hogy az egyszerű Present Perfect-tel valamiféle változást fejezünk ki, amely kihat a jelenre. Amint ez a jelenre való kihatás megszűnik, az igeidő is visszavált múltra (hiszen akkor lezárult eseményként tekinthetünk rá). A fenti példáknál maradva, miután Ben megtalálja a tollát (vagy feladja a keresést), a bolt újra kinyit, illetve a Berlinbe utazók hazatérnek, már nem lesz indokolt a Present Perfect igeidőt használni.

FONTOS!
Amint a fentiekhez múltra utaló időhatározót társítunk, és ezzel együtt múltbeli eseményekként tekintünk rájuk, akkor az igeidőt is meg kell változtatnunk múltra!
→ He lost his pen this afternoon. = Ma délután veszítette el a tollát.
→ The store closed 10 minutes ago. = 10 perccel ezelőtt zárt be a bolt.
→ They travelled to Berlin yesterday. = Tegnap utaztak el Berlinbe.

A folyamatos Present Perfect szerkezete:

have/has + been + Ving
Ving = az ige "ing"-es alakja

• We have been waiting for a long time. = Hosszú ideje várakozunk.
• She has been teaching us since last week. = A múlt hét óta tanít minket.

Itt annyit kell még elmondanunk, hogy bár alapvetően azt jelentik a fentiek, hogy a várakozás illetve a tanítás még folyamatban van, az is belefér a jelentésbe, ha akkor használjuk a folyamatos Present Perfect-et, ha a beszéd pillanatában zárul le az esemény.

Például, amikor hosszú várakozás után végre megérkezik, akire vártunk (tehát onnantól már nem várakozunk valójában), majd szemrehányóan ezt mondjuk neki:

• I have been waiting for you for half an hour. = Fél órája várok már rád.

Tagadásban és kérdésben

Tagadást illetve kérdést a have (illetve egyes szám 3. személyű, ragozott alakban has) segédige segítségével fejezünk ki: tagadás esetén ezt a segédigét tesszük tagadott alakba, illetve kérdés esetén ezt a segédigét tesszük a mondat alanya elé.

Az egyszerű Present Perfect szerkezete tagadásban:

haven't/hasn't + V3
V3 = az ige harmadik alakja

A folyamatos Present Perfect szerkezete tagadásban:

haven't/hasn't + been + Ving
Ving = az ige "ing"-es alakja

• He hasn't seen this movie yet. = Még nem látta ezt a mozifilmet.
• We haven't been waiting for long. = Nem régóta várakozunk.

Az egyszerű Present Perfect szerkezete kérdésben:

have/has + alany + V3
V3 = az ige harmadik alakja

A folyamatos Present Perfect szerkezete kérdésben:

have/has + alany + been + Ving
Ving = az ige "ing"-es alakja

Have you met my little sister yet? = Találkoztál már a húgommal?
• How long has she been working there? = Mióta dolgozik ott?


Tovább a típusokhoz


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!