Egyszerű és folyamatos múlt idő

« Vissza a Haladó igeidőkhözA kétféle múlt időről általában

Mindenekelőtt - a Present Perfect igeidőkkel való összekeverés elkerülése végett - le kell szögeznünk, hogy a(z egyszerű vagy folyamatos) múlt idő az angolban mindig olyan eseményre utal, amely a múltban lezárult, továbbá a közlendő szempontjából nincs hatással a jelenre.

Egyszerű múlt idő (Past Simple)

Használata:

1) ha nem cselekvést (hanem létezést vagy állapotot) akarunk kifejezni a múltban
2) ha egy olyan cselekvésről vagy történésről beszélünk a múltban, amely egyik pillanatról a másikra végbement
3) ha egy hosszabb távú, de elejétől a végig egy szerves egészként értékelt eseményről vagy eseménysorozatról beszélünk a múltban
4) ha múltbeli rendszeres eseményekről beszélünk

She was at home all night. = Egész éjszaka otthon volt. (1)
We were very tired. = Nagyon fáradtak voltunk. (1)
I started the car. = Beindítottam az autót. (2)
Jim dropped his pen. = Jim leejtette a tollát. (2)
The window broke. = Betört az ablak. (2)
I ran for 2 hours. = Két órán keresztül futottam. (3)
They worked from 8 to 12. = 8-tól 12-ig dolgoztak. (3)
I called him every morning. = Minden reggel felhívtam őt. (4)
They went to bed late in the summer. = Későn mentek aludni a nyáron. (4)

FONTOS!
Tagadásban illetve kérdésben cselekvést kifejező szerkezet esetén a did segédigét használjuk, az ige pedig ragozatlan (jelen idejű) alakba kerül vissza.
• Jim didn't drop his pen. = Jim nem ejtette el a tollát.
Did you have breakfast? = Megreggeliztetek?

Folyamatos múlt idő (Past Continuous)

Használata:

1) ha a múlt egy adott pillanatában éppen zajló eseményről beszélünk
2) ha a múltbeli cselekvés vagy történés hangsúlyosan hosszabb távú volt (különösen all kifejezést tartalmazó időhatározók esetén)

She was cooking at 6. = 6 órakor éppen főzött. (1)
I was washing when you arrived. = Éppen mostam, amikor megérkeztél. (1)
They were watching TV then. = Akkor éppen tévéztek. (1)
It was raining all day. = Egész nap esett az eső. (2)
We were partying all night. = Egész éjszaka buliztunk. (2)

FONTOS!
Az 1-es esetben mindenképpen ki kell derülnie az időhatározói szerkezetből annak az időpillanatnak, amikor zajlott az esemény. Ezt a pillanatot egy pontos időpontot jelölő időhatározói szerkezettel (pl. at 6 PM), vagy egy másik, szintén múlt idejű mellékmondattal (pl. when you arrived) határozhatjuk meg.

Múlt idejű összetett mondatok

Két tagmondatból álló, múlt idejű összetett mondat esetén összesen négyféle variációban fogalmazhatjuk meg mondandónkat:

1) folyamatos - egyszerű eset

• I was resting when you called me. = Éppen pihentem, amikor felhívtál.

A telefon csörgése félbeszakítja a pihenést, ám nem azért a pihenés a folyamatos szerkezetű fele a mondatnak, mert az hosszabb távú cselekvés, mint a telefon csörgése, hanem mert azt a pillanatot vizsgáljuk, amikor megcsörrent a telefon (és amikor éppen zajlott a pihenés).

2) egyszerű - folyamatos eset

• I read the article while she was sleeping. = Elolvastam a cikket, amíg aludt.

Amennyiben a kötőszó utáni mondatrész folyamatos szerkezetű, a when kötőszó általában while-ra módosul.

3) folyamatos - folyamatos eset

• We were talking while she was studying. = Beszélgettünk, amíg tanult.

Itt valójában párhuzamot jelölünk, nem konkrét időpontot.

4) egyszerű - egyszerű eset

• The window broke when I entered. = Betört az ablak, amikor beléptem.

A fenti esetekben megfigyelhetjük, hogy jellemzően akkor használunk a magyarban igekötős igét az állítmányban (pl. "betört"), amikor az angol megfelelőjében egyszerű igeidejű szerkezettel élünk.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!