Jövő idők

« Vissza a Haladó igeidőkhözJövőre utaló jelen idők (Present Tenses for the Future)

Az egyszerű és a folyamatos jelen idővel is fejezhetünk ki jövőt, ám mindkettőt más esetben használjuk.

Egyszerű jelen idővel olyan jövőbeli eseményekre utalunk, amelyek az alanytól és a beszélőtől is függetlenül, valamilyen időrendi beosztás (órarend, menetrend, stb.) következtében fognak – egész biztosan – bekövetkezni a jövőben.

• My train leaves at 7. = 7 órakor fog indulni a vonatom.
• The movie starts at 8 PM. = Este 8-kor kezdődik a film.
• The exhibition opens on Monday. = Hétfőn nyit a kiállítás.

Folyamatos jelen idővel biztosra vett (előre eltervezett és lehetőleg meg is szervezett) jövőbeli eseményekre, elsősorban tervezett programokra utalunk.

• I'm going to the theater tonight. = Ma este színházba megyek.
• She's not working tomorrow. = Holnap nem fog dolgozni.
• We're visiting them on Sunday. = Vasárnap meglátogatjuk őket.

Egyszerű jövő idő (Future Simple)

Egyszerű jövő időt kétféleképpen, will illetve be* going to segédigével képezhetünk. Azért e kettősség, mert az angolban számít az, hogy milyen felindultságból, illetve milyen jellegű eseménnyel kapcsolatosan fogalmazzuk meg a jövő időt.

Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy vannak átfedések, vagyis nem mindig nagy a különbség a kétféle megfogalmazás között, ám az is igaz, hogy vannak tipikus kifejezések, amelyek az egyik vagy a másik szerkezethez kötődnek.

will:

Szerkezete:

will + V1
V1 = az ige első alakja

1) ha akaratot vagy szándékot fejezünk ki (beleegyezés, elutasítás, ígéret, segítségfelajánlás)
2) ha kategorikus (akár minden alapot nélkülöző) kijelentést teszünk jövőbeli eseményekről
3) ha létigés állítmányt használunk
4) konkrét kifejezésekkel párban állva (pl. maybe, probably, I'm sure)

OK, I will take you home. = Rendben, hazaviszlek. (1)
I won't tell you anything. = Nem mondok neked semmit! (1)
I will call you back. = Vissza foglak hívni. (1)
I'll carry your bags. = Majd én viszem a táskáidat! (1)
People will live longer in the future. = Az emberek tovább fognak élni a jövőben. (2)
It will be warm tomorrow. = Holnap meleg lesz. (3)
We'll be there. = Ott leszünk. (3)
You'll probably meet him. = Valószínűleg fogsz találkozni vele. (4)
I'm sure he will be there. = Biztos vagyok benne, hogy ott lesz. (4)

be* going to:

Szerkezete:

be* going to + V1
be* = a létige ragozott alakja; V1 = az ige első alakja

1) ha olyan dologról beszélünk, amit előre elterveztünk
2) ha olyan dologról beszélünk, ami a jelek szerint vagy tudomásunk szerint be fog következni

I'm going to see him soon. = Nemsokára találkozni fogok vele. (1)
We're going to visit them next year. = Jövőre meg fogjuk látogatni őket. (1)
Are you going to finish your homework tonight? = Ma este fogod befejezni a házidat? (1)
She's going to quit her job next week. = Jövő héten fel fog mondani. (2)
It's going to rain. = Esni fog (az eső). (Látom a sötét felhőket.) (2)
He's going to fall. = El fog esni. (Nem látja a küszöböt.) (2)

Az angol jellemzően kerülni szokta a be* going to go kifejezést, helyette inkább a folyamatos jelen időt használja.

• We're going to Japan tomorrow. = Holnap Japánba fogunk menni.

Az I think kezdetű mondatok esetén gyakorlatilag nincs jelentésbeli különbség a kétféle képzés között, ám az I think I... és az I don't think... kezdetű mondatok will szerkezetűek szoktak lenni.

• I think I'll buy it. = Azt hiszem, meg fogom venni.
• I don't think they will come. = Nem hiszem, hogy el fognak jönni.

Folyamatos jövő idő (Future Continuous)

Elsősorban akkor használjuk, amikor arról beszélünk, hogy valami a jövő egy adott pillanatában fog éppen zajlani, illetve, ha hosszabb távon érvényben lesz a jövőben (jellemzően "all" időhatározós szerkezetek esetén).

Szerkezete:

will be + Ving
Ving = az ige ing-es alakja

• I will be watching TV at 10. = 10 órakor éppen tévézni fogok.
• We'll be dancing all night. = Egész éjszaka táncolni fogunk.
• She will be studying when you get home. = Éppen tanulni fog, amikor hazaérsz.

Akkor is ezt az igeidőt használjuk, ha arról beszélünk, hogy a jövőben változni fog valami.

• My cousin has got a new job. She will be working nights from June.
= Új állást kapott az unokatestvérem. Júniustól éjszakázni fog.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!