Feltételes mód (Conditional)

« Vissza a Haladó mondatszerkezetekhezAz angol nyelvben feltételes módot kétféleképpen lehet kifejezni: a would módbeli segédigével, valamint az if + múlt idő szerkezettel. A klasszikus feltételes módú mondatban mindkét szerkezet szerepel, az összetett mondat egyik illetve másik oldalán.

FONTOS!
Az angol nyelvben kétféle feltételes módú mondatot különböztethetünk meg: úgynevezett "real" (azaz valós) illetve "unreal" (azaz valótlan) típusút. Az előbbi a magyarban nem feltételes módú mondatként jelenik meg, tehát nincs benne "-na/ne/ná/né" toldalék. Csak az "unreal" típusú angol feltételes módú mondatok fordítandók feltételes módúnak a magyarban.
A négy megkülönböztetett és sorszámozott típus közül a 0. és az 1. típus tartozik a "real", míg a 2. és 3. az "unreal" kategóriába.

0. típus ("real" típus, jelen idő) (általánosítás)

Ezt a típust akkor alkalmazzuk, amikor egy általánosan igaz(nak tekinthető) megállapítást teszünk, amely valamilyen feltételhez van kötve.

Szerkezete:

if + V1 • • • V1
V1 = az ige első alakja

• If you heat ice, (then) it melts. = Ha melegítjük a jeget, (akkor) az elolvad.

A mellékmondatok fel is cserélhetők, ám ha nem az if-es mondatrész áll elöl, akkor nincs vessző a mondatban.

• Ice melts if you heat it. = A jég elolvad, ha melegítjük.

1. típus ("real" típus, jövő idő)

Ezt a típust akkor használjuk, amikor konkrét, de jövőbeli feltételhez kötött dolgot szeretnénk kifejezni.

Szerkezete:

if + V1 • • • will + V1
V1 = az ige első alakja

• If he is rich, (then) he will probably buy a Ferrari. = Ha gazdag lesz, (akkor) valószínűleg fog venni egy Ferrarit.

Akár módbeli segédigés szerkezetet is beletehetünk a conditional mondatba.

• He will come with us if he doesn't have to work then. = Velünk fog jönni, ha nem kell (majd) akkor éppen dolgoznia.

2. típus ("unreal" típus, jelen idő)

Ez az eset tekinthető a klasszikus jelen idejű feltételes módnak.

Szerkezete:

if + V2 • • • would + V1
V1 = az ige első alakja; V2 = az ige második alakja

• If Ted was a doctor, he would earn a lot. = Ha Ted orvos lenne, sokat keresne.

Ebben az esetben is fordíthatunk a mellékmondatok sorrendjén, illetve használhatunk módbeli segédigés szerkezetet is.

• What would you do if you won the lottery? = Mit tennél, ha megnyernéd a lottón a főnyereményt?
• She could buy a new bicycle if she had enough money. = Tudna venni egy új biciklit, ha lenne (rá) elég pénze.

FONTOS!
Egyes szám első személyű alany és létigés állítmány esetén az if-es oldalon illik az if I were szerkezetet használni az if I was helyett. Ez utóbbi iskolázatlan hatást kelthet ugyanis.
• If I were a minister, (then) I would get a nice big car. = Ha miniszter lennék, kapnék egy szép nagy autót.

3. típus ("unreal" típus, múlt idő)

Ez az eset tekinthető a klasszikus múlt idejű feltételes módnak.

Szerkezete:

if + had + V3 • • • would have + V3
V3 = az ige harmadik alakja

• He would have come with us if you had invited him. = Eljött volna velünk, ha elhívtad volna.
• Nobody would have been injured if the accident hadn't happened. = Senki nem sérült volna meg, ha nem következett volna be a baleset.

"kevert" típus

Elképzelhető, hogy olyan mondatot mondunk, amelyben keveredik a múlt idő a jelennel - ilyenkor két különböző szerkezetet (az egyik oldalon 2., míg a másik oldalon 3. típusút) használunk egy mondaton belül.

• I wouldn't be here if I hadn't had to come here. = Nem lennék itt, ha nem kellett volna idejönnöm.
• She would have her degree now if she hadn't failed her final exam. = Meglenne (már) a diplomája, ha nem bukott volna meg a záróvizsgán.

"even if" kötőszerkezet

Az if helyett even if kötőszerkezetet használunk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy "akkor is, ha" vagy "akkor sem, ha".

Attól függően lesz "akkor is/sem, ha" a magyar jelentés, hogy az első (a nem if-es) mondatrész állítás vagy tagadás.

• I will go to the ball even if I am not invited. = Akkor is el fogok menni a bálba, ha nem hívnak meg.
• I will not go to the ball even if I am invited. = Akkor sem fogok elmenni a bálba, ha meghívnak.

Ebben az esetben is megfordítható a két mellékmondat sorrendje.

Even if I am not invited, I will go to the ball. = Ha nem hívnak meg, akkor is el fogok menni a bálba.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!