Felszólító mód

« Vissza a Haladó mondatszerkezetekhezAttól függően, hogy kire vonatkozik a felszólítás, más és más szerkezetet használ az angol nyelv. Ügyeljünk arra, hogy az angolban a nem felkiáltás jellegű felszólító mondatok végén nem felkiáltójelet, hanem pontot használunk! A felkiáltó felszólítások (pl. Watch out! = Vigyázz!) esetén azonban felkiáltójelet kell tenni a mondatok végére.

Többes szám első személyre utaló felszólítás

Ebben az esetben a Let us (röviden Let's) szerkezettel indítjuk a mondatot, amelyet egy ragozatlan V1 alakú ige követ.

Let's go to a restaurant. = Menjünk el egy étterembe!
Let's invite them, too. = őket is hívjuk meg!

Tagadás esetén a Let's után egy tagadószót teszünk.

Let's not talk about it. = Ne beszéljünk erről!
Let's not tell her what happened. = Ne mondjuk el neki, mi történt!

Egyes vagy többes szám második személyre utaló felszólítás

Ebben az esetben alapvetően csak egy ragozatlan V1 alakú igével kezdjük a mondatot. Hangsúlyozás esetén azonban kitehetjük az alanyt is.

Go home and stay there. = Menj haza és maradj ott!
You call me tonight. = Te hívj fel ma este! (Ne én hívjalak!)

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a please szó nélkül az ilyen felszólítások parancsnak tűnnek, illetve bizalmas hangnemnek számítanak, tehát amennyiben udvarias keretek között szeretnénk felszólítani valakit, mindenképpen használjuk a please szót!

• Sit down, please. (Please, sit down.) = Kérlek, ülj le! / Kérem, üljön le!

Ha negatív a felszólítás, akkor egy don't szerkezet kerül a mondat elejére.

Don't tell me what to do. = Ne mondd meg, mit tegyek!

A fenti példák többes számú alannyal is érthetőek (hiszen a you egyaránt jelenti azt, hogy "te", illetve "ti").

• Go home and stay there. = Menjetek haza, és maradjatok ott!
• Don't tell me what to do. = Ne mondjátok meg, mit csináljak!

A fenti példák természetesen magázódó hangnemben is fordíthatóak.

• Go home and stay there(, please). = Menjen haza és maradjon ott!

Egyes vagy többes szám harmadik személyre utaló felszólítás

Ilyenkor az egyes szám harmadik személyű alany után egy ragozatlan V1 alakú igét teszünk. (Ez a fajta felszólítás kifejezetten ritkán használatos. Általában másmilyen szerkezettel fogalmazzák meg, ha ilyesmit akarnak mondani.)

• God save the Queen. = Isten óvja (szó szerint: mentse meg) a kiránynőt!
• They (must) be here by noon. = Délre legyenek itt!

Let-es szerkezetű felszólítások

Ezt a szerkezetet a magyarban kijelentő mód estén a "hadd" kifejezéssel fordítjuk. Vonatkozhat E/1, E/3 és T/3 esetre egyaránt.

Szerkezete: let + személyes névmás (részes/tárgyas esetben) + V1

Let me explain it. = Hadd magyarázzam el! (E/1)
Let him go. = Hadd menjen! (~ Engedd menni!) (E/3)
Let them stay here. = Hadd maradjanak itt! (T/3)

Tagadva:

• Don't let him get away with it. = Ne hagyd, hogy megússza!

Kötőmód

A kötőmódnak nevezett szerkezet lényegében egyfajta felszólító mód, amelynek segítségével azt fejezzük ki, hogy valaki tegyen meg valamit. Elsősorban speciális igékkel illetve it is + melléknév + that szerkezetű mellékmondatokkal használjuk.

Ide tartozó fontosabb igék:

• suggest = javasol
• insist = ragaszkodik hozzá
• propose = indítványoz
• demand = megkövetel

A szerkezet lényege az, hogy a fenti igék után ragozatlan alakba tesszük a második igét.

• He suggested (that) we (should) wait a little longer. = Azt javasolta, várjunk még egy kicsit.
• They insisted that we all be present. = Ragaszkodtak hozzá, hogy mindannyian jelen legyünk.
• What do you propose I do now? = Mit javasolsz, mit tegyek most?
• I demanded that they show me the contract. = Követeltem, hogy mutassák meg nekem a szerződést.

És néhány jellemző that-es mellékmondat:

It is important that you remember what I told you. = Fontos, hogy emlékezz arra, amit mondtam neked.
It was essential that they follow the emergency protocol. = Elengedhetetlen volt, hogy kövessék a vészhelyzeti protokolt.
Is it really necessary that we take our shoes off? = Tényleg szükséges, hogy levegyük a cipőnket?


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!