Egyéb mondatszerkezetek

« Vissza a Haladó mondatszerkezetekhezNyomatékosítás

Az angolban lehetőség van arra, hogy nyomatékot adjunk a mondanivalónknak azáltal, hogy olyan helyen is kitesszük a segédigét, ahol eredetileg nincs rá szükség, például egy egyszerű cselekvést kifejező szerkezetű kijelentő mondatban.

A: You don't like milk, do you? = Nem szereted a tejet, igaz?
B: I do like milk. = Dehogynem szeretem! (Igenis szeretem!)
A: Didn't she tell you about it? = Nem beszélt neked erről?
B: She did tell me but only later. = De, beszélt róla, de csak később.

Összevont szerkezetek

a) see/hear + somebody/something + V1 (+ ing)

I saw Peter. = Láttam Petert.
He called John. = Felhívta John-t. (befejezett cselekvés)

• I saw Peter call John. = Láttam, hogy Peter felhívta John-t.

Folyamatos eset:

I saw Peter. = Láttam Petert.
He was walking in the park. = Éppen a parkban sétált.

• I saw Peter walking in the park. = Láttam Petert a parkban sétálni.

Ugyanígy járhatunk el akkor is, ha valakit hallottunk valamit csinálni.

• I heard them talking about us. = Hallottam őket rólunk beszélni.

b) think + kérdés

What | do you think? = Mit gondolsz?
Where | are we? = Hol vagyunk?

A what kérdőszó kiesik a mondatból, míg a második kérdő mondat kérdőszavával indítunk, az utóbbi mondat alany-állítmányi szerkezete pedig egyenes szórendűre vált (are we ➝ we are).

➝ Where do you think we are? = Szerinted hol vagyunk?

c) say + kérdés

What | did he say? = Mit mondott?
Where | was he? = Hol volt?*

Az előző esethez hasonlóan képezzük az összevont szerkezetet.

➝ Where did he say he was? = Mit mondott, hol van?

*A függőbeszéd szabályai miatt használunk itt múlt időt.

It's time

E szerkezettel tudjuk kifejezni azt, hogy "ideje" megtenni valamit.

Szerkezete:

it's time + (for somebody) + to + V1

(A for után tárgy esetet kell használni, pl. him, us, stb.)

It's time to say goodbye. = Ideje búcsúzni.
It's time for me to leave. = Ideje indulnom.
Fokozva az időszerűséget:
It's high time for us to talk. = Éppen itt az ideje, hogy beszéljünk.

Amennyiben pedig azt szeretnénk kifejezni, hogy már el is késtünk azzal, amiről beszélünk, az alábbi szerkezetet használjuk:

it's time + somebody + V2

It's time we left. = Ideje elindulnunk. (Valójában már késésben vagyunk.)
It's time he helped you. = Itt az ideje, hogy segítsen neked. (Már korábban is kellett volna segítenie.)
Fokozva az időszerűséget:
It's about time they bought a new car. = Nagyon ideje már, hogy vegyenek egy új autót. (Már korábban kellett volna venniük.)


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!