Dupla tárgyas szerkezetek

« Vissza a Haladó mondatszerkezetekhezAz angolban a tárgyeset és a részes eset is tárgynak minősül a mondatban, ezért beszélhetünk kettős tárgyas szerkezetekről, amikor mindkét ilyen elem egyszerre áll egy mondaton belül. Ráadásul az is fontos, hogy milyen sorrendben áll a részes illetve a tárgyas esetű mondatrész egymáshoz képest, mert szerkezetileg nem azonos a két megfogalmazás.

tárgyeset: a "mit?" kérdésre válaszol
részes eset: a "kinek?" kérdésre válaszol

Lássunk erre egy példát:

• I gave her a book. = Adtam neki egy könyvet. (részes + tárgyas)
• I gave a book to her. = Adtam neki egy könyvet. (tárgyas + részes)

Látható, hogy abban az esetben, amikor a tárgyas eset áll előrébb, prepozíciót (pl. to-t) kell tenni a részes eset elé.

A következő fontosabb igék állhatnak ilyen, kétféle módon megfogalmazható szerkezettel (a teljesség igénye nélkül):

allowmegenged
askkér, kérdez
bakesüt
bringhoz
buildépít
buyvesz, vásárol
callhív, nevez, szólít
causeokoz
cookfőz
deliverkiszállít
docsinál, elvégez
drawrajzol
findtalál
forgivemegbocsát
getszerez
givead
guaranteegarantál
handátad
leaveátenged
lendkölcsönad
makekészít
offerfelajánl
orderrendel
owetartozik
passtovábbad
payfizet
permitmegenged
playjátszik
prescribefelír (pl. gyógyszert)
promisemegígér
quoteidéz
readolvas
sellelad
sendküld
showmutat
teachtanít
tellelmond, elmesél
throwdob
wishkíván
writeír


További példamondatok:

• Who gave you this pen? = Ki adta neked ezt a tollat?
• Who gave this pen to you? = Ki adta neked ezt a tollat?
• I will draw you a map. = Fogok neked rajzolni egy térképet.
• I will draw a map for you. = Fogok neked rajzolni egy térképet.
• Please, bring me a coffee. = Kérlek, hozz nekem egy kávét.
• Please, bring a coffee to/for me. = Kérlek, hozz nekem egy kávét.
• You owe us an apology. = Tartozol nekünk egy bocsánatkéréssel.
• You owe an apology to us. = Tartozol nekünk egy bocsánatkéréssel.
• Can you show me your phone? = Meg tudod mutatni nekem a telefonod?
• Can you show your phone to me? = Meg tudod mutatni nekem a telefonod?
• Did you order me the coke? = Nekem rendelted a kólát?
• Did you order the coke for me? = Nekem rendelted a kólát?
• I will build them a house. = Fogok nekik építeni egy házat.
• I will build a house for them. = Fogok nekik építeni egy házat.
• Would you buy me a new car? = Vennél nekem egy új autót?
• Would you buy a new car for me? = Vennél nekem egy új autót?
• Could you lend me your car for tonight? = Kölcsön tudnád adni nekem az autódat ma estére?
• Could you lend your car to me for tonight? = Kölcsön tudnád adni nekem az autódat ma estére?
• When did you send her the postcard? = Mikor küldted neki a képeslapot?
• When did you send the postcard to her? = Mikor küldted neki a képeslapot?
• Did you write him that letter? = Te írtad neki azt a levelet?
• Did you write that letter to him? = Te írtad neki azt a levelet?

A write ige esetén a to-s változat arra utal, hogy ki a címzett, míg a for arra, hogy kinek a kedvéért illetve érdekében írunk valakinek.

• He wrote the cover letter for her brother. = Megírta a motivációs levelet a testvérének.

FONTOS!
Az explain ige esetén mindenképpen a prepozíciós megfogalmazást kell használni.
• Will you explain this math problem to me, please? = Elmagyaráznád nekem ezt a matek példát, kérlek?
Ha azonban a tárgy egy egész mellékmondat, akkor a prepozíciós részes esetnek kell elöl állnia.
• Please, explain (it) to us how this machine works. = Kérlek, magyarázd el nekünk, hogyan működik ez a gép!

Hasonlóan fontos, hogy amennyiben a mondatban mindössze az it vagy a them névmás szerepel tárgyként, akkor is a prepozíciós változatot használjuk.
• I think you should give it to her as a present. = Szerintem ajándékba kellene adnod neki.
• Did he show them to you? = Megmutatta neked őket?

Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!