Birtokos szerkezetek

« Vissza a Haladó mondatszerkezetekhezIgei birtokos szerkezet (have, have got)

Igei birtokos szerkezetet a brit angolban kétféleképpen, have és have got állítmányi szerkezettel lehet kifejezni. (Az amerikai angolban létezik a have nélküli got kifejezés is, de ott is inkább szlengnek minősül.)

A kétféle megfogalmazás között jelentésbeli eltérés nincsen, ám a have-es variáns inkább írásban, a have got-os pedig inkább szóban fordul elő.

• I have a black cat. = Van egy fekete macskám.
• I have got a black cat. = Van egy fekete macskám.

A kétféle megfogalmazás között a nyelvtani szerkezet az eltérő, az első esetnél ugyanis a have a főige, míg a második esetben a have mindössze segédigeként áll, ami azt jelenti, hogy tagadásban és kérdésben eltér a két változat szerkezete.

Tagadásban:

• I don't have a black cat. = Nincsen fekete macskám.
• I haven't got a black cat. = Nincsen fekete macskám.

Kérdésben:

Do you have a black cat? = Van (egy) fekete macskád?
Have you got a black cat? = Van (egy) fekete macskád?

Múlt vagy jövő idejű megfelelője ráadásul csak a have-es változatnak van.

• I will have a swimming pool one day. = Egy nap lesz egy medencém.
• She had a boyfriend in Vienna. = Volt egy barátja (pasija) Bécsben.
• We used to have a farm. = Valaha volt egy tanyánk.
• I have had this car for a year. = Egy éve megvan ez az autóm.

Fontos, hogy nem minden have főigés szerkezet birtokos szerkezet is egyben, hiszen a have fogyasztást is jelölhet.

• We had a big breakfast. = Egy nagyot reggeliztünk.

FONTOS!
Az étkezéseket kifejező szavak előtt (pl. breakfast, mint a fenti példában) csak akkor állhat határozatlan névelő, ha a főnév előtt egy jelző (melléknév) is áll.
helyes: We had breakfast.
helyes: We had a big breakfast.
helytelen: We had a breakfast.
helytelen: We had big breakfast.

Névszói birtokos szerkezet ('s, of)

Általános szabályként úgy fogalmazhatunk, hogy amennyiben a birtokos élőlény, az angol az 's birtokos jelzőt használja a birtokost kifejező szóhoz csatolva, amennyiben pedig élettelen a birtokos, akkor az of kifejezéssel él.

Vigyázzunk, hogy ne keverjük a birtokos 's-t az összevont alakú is ragozott létigével!

• Where's the dog's collar? = Hol (van) a kutya nyakörve?
• The roof of the house is red. = A ház teteje piros (vörös).

Miután pedig az angolban a többesszám és a(z élő) birtokos szerkezet egyaránt többnyire -s, többes számú élő birtokos kifejezésekor nem használható egyszerre a két -s, hanem az 's birtokos s'-ra változik.

• This is my sister's car. = Ez a húgom (nővérem) autója.
• This is my sisters' car. = Ez a húgaim (nővéreim) autója.

Azok a birtokosok, amelyek valamilyen csoportra vonatkoznak, és így egyszerre értelmezhetők egyes (mint egy csoport) illetve többes (mint több csoporttag) számúnak is, mindkét számban használhatók.

• His family lives in Sweden. = A családja Svédországban él.
• Our company employ hundreds of people. = A cégünk több száz embert alkalmaz.
Az utóbbi példát nem tudjuk magyarul többes számban megfogalmazni.

Azt, hogy valami "saját", az own szóval fejezhetjük ki.

FONTOS!
Ügyelnünk kell arra, hogy ez a kifejezés mindig birtokos névmással álljon együtt.
• Is this your own house? = Ez a (te) saját házad?
• He wants a child of his own. = Akar egy saját gyereket.

Az own ráadásul igeként is birtoklást fejez ki. (Inkább az amerikai angolban használatos.)

• His family owns a restaurant. = A családjának van egy étterme.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!