Alárendelés (Relative Clauses)

« Vissza a Haladó mondatszerkezetekhezBevezető

Az alárendelés a magyarban azt jelenti, hogy a két mellékmondat közül az egyiknek (amelyet fölérendeltnek nevezünk) egy mondatrészét részletesebben a másik (alárendeltnek nevezett) mondatrésszel fejezzük ki.

Az angolban azonban az alárendelésen belül az angol megkülönböztet két eltérő típust - az úgynevezett "restrictive/defining" és "non-restrictive/non-defining" típust -, amelyek nem csak szerkezetüket tekintve (gondolunk itt a vesszőhasználatra), hanem jelentésben is eltérnek egymástól.

A témában érintett, jellemző kötőszók:

• who = aki, akit
• where = ahol, ahova
• when = amikor
• how = ahogyan
• why = amiért
• that = ami, amit

A "restrictive/defining" típus

Ebben az esetben azért használjuk az alárendelést, hogy tisztázzuk a mondat valamely elemét.

• What is the name of the town where you were born? = Mi a neve annak a városnak, ahol születtél?
• Who was the man who/that you met in the bank? = Ki volt az a férfi, akivel a bankban találkoztál?

Az illető több férfivel is találkozott vagy találkozhatott, mi azonban arra az egyre vagyunk kíváncsiak, akivel a bankban találkozott.

FONTOS!
Ebben a típusban nem teszünk vesszőt a mellékmondatok közé!

A kötőszó ki is hagyható a mondatból, amennyiben mindkét mellékmondatban van alany:

• Who was the man you met in the bank? = Ki volt az a férfi, akivel a bankban találkoztál?

A "non-restrictive/non-defining" típus

Ebben az esetben az alárendelt mondatrész egy "plusz információt" hordoz. Ez úgy értendő, hogy a plusz mellékmondat akár ki is hagyható a mondatból, az "alap" mondat értelmes marad nélküle is.

• My brother, who is 5 years younger than me, lives with his wife. = Az öcsém, aki 5 évvel fiatalabb nálam, a feleségével él.

Az alárendelt mondatrészt kiemelve egy tökéletesen értelmes mondat marad:

• My brother lives with his wife. = Az öcsém a feleségével él.

Ezt a típust akkor használjuk, ha az a mondatelem, amelyhez az alárendelt mellékmondat kapcsolódik, önmagában is értelmes a hallgató számára (a fenti példánál a hallgató tudja, hogy egy öcsém van), és nem kell tovább fejtegetni illetve tisztázni azt az alárendelésen keresztül.

• I met your father, who I had a nice chatter with. = Találkoztam az apáddal, akivel jól elbeszélgettünk.

Ennél a példánál természetesen a beszélgetőpartnerünk egyetlen apjával találkoztunk, nem pedig az egyikkel több közül.

• I gave him a glass of water, which he drank immediately. = Adtam neki egy pohár vizet, amit azonnal megivott.

Ennél a példánál eleve egy pohár vízről volt szó, nem pedig arról a pohár vízről (több pohár víz közül), amelyiket megitta az illető.

FONTOS!
Ebben a típusban ki kell tenni a vesszőt a mellékmondatok közé!

Miután a két típus között sokszor csak a vessző jelent eltérést szerkezetileg, miközben a jelentés egészen eltérő lehet, nagyon oda kell figyelni, hogyan írjuk le ezeket! Íme néhány példa, hogy mennyire nem mindegy, kitesszük-e a vesszőt:

• My brother, who attends college, is very good at maths. = Az öcsém (bátyám), aki főiskolára jár, nagyon jó matekból.
• My brother who attends college is very good at maths. = Az az öcsém (bátyám), aki főiskolára jár, nagyon jó matekból.

A két mondat közül az utóbbi (a "restrictive/defining" típusú) azt jelenti, hogy több fiútestvérem van, akik közül az az egy, aki főiskolára jár, jó matekból. Ezzel szemben a másik, vesszőkkel tagolt mondat úgy értendő, hogy egyetlen fiútestvérem van, aki jó matekból és (mellesleg) főiskolás.

FONTOS!
Magyar megfogalmazásban a kétféle értelmű alárendelés között az tud különbségként megjelenni - amint az a fenti példákban is látható -, hogy kitesszük-e a plusz mutató névmást ("az", néha ragozott alakban, pl. "annak") az alárendeléssel kifejtendő mondatelem elé.

az öcsém, aki...az az öcsém, aki

"that" vagy "what"?

Sajnos sokan összekeverik a that illetve a what kötőszót egymással, pedig mindkettő más-más jelentéssel bír, és soha nem cserélhetőek fel!

that = ami, amit (az előtte álló kifejezésre utal)
what = the thing(s) that (saját magára utal, nem más mondatrészre)

• This is the best club that I know in this neighbourhood. = Ez a legjobb szórakozóhely, amit ezen a környéken ismerek.

A that kötőszó a disco mondatelemre utal.

• This is what I need. = Ez az, amire szükségem van.

Ez utóbbi példában láthatóan nincs kifejtve (a mondaton belül), hogy mire van szükségem.

A fenti példa megegyezik jelentésben az alábbival:

This is the thing that I need. = Ez az a dolog, amire szükségem van.

Mindkét kötőszó a "restrictive/defining" típushoz tartozik, tehát nem teszünk a mondatba vesszőt!

FONTOS!
A vessző nélkül álló which megegyezik jelentésben a that-tel, ám tekintettel arra, hogy beszédben kevésbé lehet jól hangsúlyozni a vesszőket, célszerűbb beszédben a "restricitve/defining" esetben a that, míg a "non-restrictive/non-defining" típus esetén a which kötőszót használni.

Többtagú alárendelő kötőszerkezetek ("which" és "whom")

Többtagú kötőszerkezetek esetén személyekre a whom, míg nem személyekre a which kötőszót alkalmazzuk.

• This is the house in which my father was born. = Ez az a ház, amelyben apám született.
• I need something with which I can open this door. = Szükségem van valamire, amivel ki tudom nyitni ezt az ajtót.
• We saw a house the roof of which was missing. = Láttunk egy házat, aminek hiányzott a teteje.

Ez utóbbi mondat - az egyszerűsége okán - a whose kötőszóval is kifejezhető.

• We saw a house whose roof was missing. = Láttunk egy házat, aminek hiányzott a teteje.

További példák:

• Is this the ball to which we have been invited? = Ez az a bál, ahova meghívtak minket?
With whom do you want to go home? = Kivel akarsz hazamenni?
• He wants to know to whom we gave his book. = Tudni akarja, hogy kinek adtuk oda a könyvét.

Az utóbbi két példamondat úgynevezett elváló szerkezettel is helyes, ám ilyenkor már who áll a whom helyett!

Who do you want to go home with? = Kivel akarsz hazamenni?
• He wants to know who we gave his book to. = Tudni akarja, hogy kinek adtuk oda a könyvét.

Végezetül néhány még bonyolultabb kötőszerkezet:

• I gave him two books, both of which he read immediately. = Két könyvet adtam neki, amelyek közül mindkettőt azonnal elolvasta.
• We invited eight people, all of whom came to the party. = Nyolc embert hívtunk meg, akik közül mindannyian eljöttek a buliba.
• She bought me 10 eggs, half of which were broken. = Vett nekem tíz tojást, amelynek a fele törött volt.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!