A 100 legfontosabb angol módhatározószó (betűrendben)

« Vissza a Szószedetekhez

Ha furcsán szólalnak meg vagy egyáltalán nem működnek a hangok, akkor a Chrome böngészővel nyisd meg az oldalt!

A    ikonra kattintva angol példamondatokat olvashatsz a Tatoeba.org oldalon az adott szócikkel, magyar fordítással.

absolutely  teljes mértékben
accurately  pontosan
actually  valójában; ténylegesen
angrily  mérgesen; dühösen
apparently  láthatóan
approximately  körülbelül
badly  rosszul; nagyon
basically  alapvetően
briefly  röviden
carefully  óvatosan
certainly  bizonyosan; biztosan
clearly  tisztán
closely  közel
completely  teljesen; teljes mértékben
consequently  következésképpen
constantly  állandóan
correctly  helyesen
deeply  mélyen
definitely  határozottan
deliberately  szándékosan
directly  közvetlenül
dramatically  drámaian
easily  könnyen; könnyedén
economically  gazdaságosan
effectively  eredményesen; ténylegesen
entirely  teljesen; teljes mértékben
equally  egyenlően; egyenlő módon
essentially  alapvetően
exactly  pontosan
extremely  rendkívül(i módon)
fairly  becsületesen; meglehetősen
fast  gyorsan
finally  végül; végezetül
fortunately  szerencsére
frequently  rendszeresen
generally  általában (véve)
happily  boldogan
hard  keményen; erősen
heavily  nagyon; nagymértékben
highly  nagyon; igen(csak)
honestly  őszintén
hopefully  remélhetőleg
independently  függetlenül
indirectly  közvetve
individually  egyénileg
literally  szó szerint
loudly  hangosan
mainly  főként
mostly  (a) leginkább
naturally  természetesen
nearly  közel
obviously  nyilvánvalóan
officially  hivatalosan
partially  részben; részint
perfectly  tökéletesen
permanently  állandóan
personally  személyesen
possibly  esetleg
practically  gyakorlatilag
precisely  pontosan; precízen
primarily  főként
probably  valószínűleg
properly  megfelelően; jól
quickly  gyorsan
quietly  csendben
rarely  ritkán
really  igazán; valóban
regularly  rendszeresen
relatively  viszonylag(osan)
roughly  nagyjából
sadly  szomorúan
safely  biztonságosan
seemingly  látszólag
separately  elválasztva
seriously  komolyan
severely  súlyosan
significantly  jelentősen
similarly  hasonlóképpen
simply  egyszerűen
simultaneously  egyszerre
sincerely  őszintén
slightly  kicsit; kissé
slowly  lassan
specifically  különösen; kifejezetten
straight  egyenesen
strictly  szigorúan
strongly  erősen
successfully  sikeresen
suddenly  hirtelen
surely  biztosan
surprisingly  meglepően; meglepő módon
temporarily  átmenetileg
terribly  szörnyen
thoroughly  alaposan
truly  őszintén; valóban; igazán
typically  jellemzően; tipikusan
unusually  szokatlanul
virtually  gyakorlatilag; tulajdonképpen
well  jól
widely  széleskörűen

Tetszik ez a lecke? Mutasd meg a barátaidnak is!